a.s.r. vastgoed wil een groot deel van haar bossen bij Soest perceel voor perceel omvormen tot een begraafplaats. Door het ‘natuurbegraven’ te noemen worden de bezwaren als het ware ‘groen gewassen’. Natuurbegraafplaatsen kennen alleen maar voordelen zo wordt er geredeneerd.

Stichting Natuurbegraafplaats Waarom Niet wil de nadelen van het vernietigen van natuur en inbrengen van vervuilde gebiedsvreemde en schadelijke stoffen, omdat daar veel geld aan verdiend wordt, zichtbaar maken. Nadat de grafrechten verkocht zijn en de ‘eigenaren’ begraven, wordt er weer ‘natuur’ van gemaakt – wat feitelijk de grafstemming in het bos niet weg zal nemen. Perceel voor perceel wordt de natuur synoniem voor begraafplaats.

Door de decentralisatie mogelijk gemaakt in de wet op de lijkbezorging kunnen slimme jongens gemeente na gemeente aan de slag. We biedenĀ beleidsmakers, politici en journalisten met onze informatie de achterkant van dit verdienmodel. We ontdoen daarbij de grafrechthandel van zijn ‘alleen maar voordelen’ marketing frame.

Onze stichting staat bovendien burgers bij die zich over de komst van een begraafplaats in hun leefomgeving zorgen maken. Hoeveel van onze schaarse en kostbare cultuurlandschap willen we eigenlijk vullen met breed verspreide graven en eeuwigdurende grafrust?