Niet gerealiseerde locaties voor natuurbegraven in Nederland

Hieronder een overzicht van ons bekende doodgelopen projecten op het vlak van natuurbegraafplaatsen.

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Drenthe

Doodgelopen projecten in Drenthe:

Assen – Tuin van de eeuwigheid

 • 19 maart 2013 – RTV Drenthe – Samenwerking tussen Yarden en het Drents Landschap loopt stuk op de financiering natuurpark. Er is tien jaar aan gewerkt.

Grolloo – 900 graven

 • 17 december 2015 – RTV Drenthe – gemeenteraad van Aa en Hunze is unaniem tegen deze natuurbegraafplaats.
 • 10 april 2015 – RTV Drenthe  – Negen hectare ‘natuurgraven’ in nabij de dorpskern van Grolloo, na Hilligmeer de tweede ‘natuurbegraafplaats’ in de gemeente Aa en Hunze. B&W is welwillend, men ziet mogelijkheden om dit natuurgebied als verdienmodel uit te baten. Opmerkelijk optimistische verwachting voor dit dunbevolkte gebied, waar ook nog een derde initiatief loopt (in Eext).

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Gelderland

Groesbeek – Kerkebosje Heiligelandstichting

Horssen – Heerlijkheid Horssen

Hulshorst – Landgoed De Zandhuis

 • 15 juni 2005 – Digibron – de commissie ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nunspeet ziet commerciële exploitatie van meer dan 80.000 natuurgraven op landgoed niet zitten.

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Limburg

Venray – begraafplaats Boschhuizen

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Noord Brabant

St. Michielsgestel – De Hooghei te Berlicum

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Noord Holland

Blaricum – uitbreiding algemene begraafplaats

Fel verzet doet de politiek besluiten om een ‘bosbegraafplaats’ tegenover de algemene begraafplaats in Blaricum niet door te laten gaan. 1439 Burgers tekenden een petitie.

Gedegen rapport met tien bezorgde vragen over 'natuurbegraven' op de Hoorneboegse heide

Een gedegen verzet en protest rapport van bezorgde burgers droeg bij aan het tegenhouden van 10.000 graven op de Hoorneboegse heide.

Hilversum – Landgoed De Hoorneboeg

In september 2013 werd Landgoed De Hoorneboeg in Hilversum met een voorlopig koopcontract verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV, met de bedoeling er een ‘natuurbegraafplaats’ in te richten. Na een snelle actie van Vrienden van ’t Gooi, Remonstranten, trouwe bezoekers en medewerkers van landgoed de Hoorneboeg, vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat, de achterban van de verkopende partij en Comité Geen doden op de Hei sprak de gemeenteraad van Hilversum zich op 5 maart 2014 unaniem uit tegen een wijziging van het bestemmingsplan. Daarmee werd een ‘natuurbegraafplaats’ op het landgoed onmogelijk. Het verkoopcontract is daarna ontbonden.

2014
 • 22 december 2013 – Gooi en Eemlander – Kopers Hoorneboeg komen uit Brabantse vastgoedhoek.
  In totaal publiceerde de Gooi en Eemlander een serie van meer dan 20 artikelen over dit onderwerp. Ze staan op één na niet langer online. Het eerste artikel verscheen op 26 november 2013, het laatste op 10 mei 2014. Ze zijn hier opvraagbaar, klik op ‘artikelen nabestellen’ onder ‘redactie’.
 • 9 december 2013 – RTI Hilversum – natuurbegraven op Hoorneboegse heide.

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Overijssel

protest tegen IJssellandschap die landgoed tot begraafplaats wil maken

Bathmen – Landgoed ’t Hemeltje

Plan voor aanleg van een ‘natuurbegraafplaats’ op een gedeelte van Landgoed ’t Hemeltje, eigendom van Stichting IJssellandschap.

 • 20 april 2016 – RTVoost – bosbegraafplaats haalt het niet in Deventer gemeenteraad. Met een brede coalitie van VVD, ChristenUnie, Deventer Belang, DevernterNu, Gemeentebelang en CDA wordt met 18 tegen en 17 voor, het natuur- en cultuurlandschap vernietigende ‘verdienmodel’ van IJssellandschap afgeblazen. Niet de schadelijke aspecten van het plan, mooi in marketingtermen ingepakt, maar de lakse houding van IJssellandschap gaf de doorslag. Het draagvlak ontbreekt en dat maakt het plan politiek onhaalbaar. De gemeenteraad is mild: beter nu nee zeggen dan aan het einde, als alle plannen met hoge kosten zijn uitgewerkt.
 • 20 april 2016 – Gemeenteraad Deventer – Notulen met daarin de motie van Daaf Ledeboer (VVD), Arie de Niet (ChristenUnie) Bram Emens (Deventer Belang), Alex Gebhardt (DeventerNu), Marco Schoemans (Gemeentebelang, ondanks wethouder Liesbeth Grijsen die er voor is dat IJssellandschap eerst nog meer geld in het project stopt) en Henk Groothuis (CDA). De motie haalt het met 18 voor en 17 tegen, dankzij het gewogen oordeel van SP raadslid Eugène Kelder, waarmee de natuurbegraafplaats ’t Hemeltje niet langer gesteund wordt door de gemeenteraad van Deventer.
 • 14 april 2016 – VVD Deventer – Stop met natuurbegraafplaats Bathmen. Al drie jaar probeert IJssellandschap tevergeefs bestaande natuur te veranderen in een begraafplaats. De VVD heeft daar geen geduld meer mee. Ook de ChristenUnie is tegen aldus de Stentor, op 20 april dienen zij een motie met deze strekking in in de gemeenteraad.
 • 16 februari 2016 – gemeente Deventer in brief aan het Levend Hemeltje – De gemeente Deventer laat weten dat haar geen verzoeken bekend zijn waarin burgers om een natuurbegrafenis vragen.
2016
 • 31 december 2015 – o.a. De Stentor – IJssellandschap kan het niet meer alleen af en stuurt professionals (Dietz Communicatie, Marcel Essing) om de tegenstand tegen de begraafplaats in de natuur te breken. ‘Draagvlak creëren’ heet dat. Tegenstanders willen niet door de mangel gehaald worden en zijn beducht voor de lobby bij de lokale en provinciale politiek.
 • 3 september 2015 – De Stentor – bosbegraafplaats wankelt.
 • 3 september 2015 – rtv Oost – IJssellandschap heeft haar zaakjes niet voor elkaar, maar krijgt nog een half jaar de tijd om haar huiswerk te maken.
 • 2 september 2015 – Aktiegroep het Levend Hemeltje – petitie en toespraak aan de raadstafel over zorgen van burgers.
 • 20 augustus 2015 – CDA Deventer – is er eigenlijk wel behoefte aan zo’n begraafplaats? Is er wel een businessplan? Het CDA is gewend alle partijen aan te horen!
 • 13 augustus 2015 – De Stentor – Gemeenteraad Deventer kritisch over bestemmingsplanwijziging. Christen Unie, Deventer Sociaal, Deventer Belang èn Deventer Nu vragen om spoeddebat. Gemeentebelang met veel kiezers in de regio twijfelt…
 • 19 juli 2015 – Belangen Vereniging Bathmen – Bestuur wil de ontwikkelingen rond een begraafplaats op landgoed in de kleine gemeenschap van Bathmen nauw blijven volgen.
 • 2 juli 2015 – RTV Oost – verzet tegen begraafplaatsen in de natuur vraagt om landelijke aandacht.
 • 1 juli 2015 – Bathmensekrant.nl – informatieavond zonder de beloofde transparantie en zonder plan, zo presenteert IJssellandschap zich aan bezorgde burgers.
 • 25 juni 2015 – Belangen Vereniging Bathmen – spreekt zich uit, zij vraagt B&W van de gemeente Deventer om beleid te ontwikkelen over natuurbegraven voor de gemeente Deventer en de provincie te vragen hetzelfde te doen voor de provincie. Zij gaat het proces rondom de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats nadrukkelijk volgen.
 • 17 juni 2015 – Bathmensekrant.nl – bos begraven geen goed plan.
 • 10 juni 2015 – Bathmensekrant.nl – Natuurbegraven is geen winstgevende business lijkt het.
 • 4 juni 2015 – De Stentor – IJssellandschap gaat praten met Bathmen’s Oudheidskundige Kring over meningsverschil.
 • 1 juni 2015 – Deventertv.nl – Interview bezorgde bewoner over ‘natuurbegraven’ op ’t Hemeltje.
 • 29 mei 2015 – Argumenten tegen – Bewoner schrijft stevig en gefundeerd stuk met argumenten tegen ‘natuurbegraven’ in Bathmen.
 • 28 mei 2015 – Petitie – Burgers van Bathmen ondersteunen PETITIE aktiegroep ”t Levend Hemeltje”.
 • protest tegen komst natuurbegraafplaats Bathmen27 mei 2015 – Gemeente Deventer – Raadsmededeling, waarin een ‘natuurbegraafplaats’ in dialoog met de buren moet worden gerealiseerd.
 • 25 mei 2015 – RTV Oost – Commercieel ‘natuurbegraven’ krijgt steeds meer tegenstand.
 • 22 mei 2015 – De Stentor – Ambtenaren van Deventer lijken positief in pré-advies over omstreden plan ondanks breed verzet.
 • 7 april 2015 – De Stentor – Verzet van bezorgde burgers blijkt groot nu plannen IJssellandschap openbaar zijn. Overal hangen spandoeken.
 • 9 maart 2015 – De Stentor – Plannen gepresenteerd, 6000 graven in ‘bosbegraafplaats’, verzet neemt toe.
 • 6 maart 2015 – Advies van mr. W. van der Putten (een insider op gebied van (natuur)begraven in Nederland) over de haalbaarheid van nog een ‘natuurbegraafplaats’ in Overijssel: “Een begraafplaats in een productiebos klinkt niet erg aanlokkelijk.” In vergelijking met de vele concurrenten op prachtige locaties “is dat niet serieus te nemen”. (Volledig advies in ons bezit.)
2015
 • 27 juni 2006 – de Stentor – Jaap Starkenborg rentmeester van het IJssellandschap vindt ’t Hemeltje een ongeschikte locatie en focust volledig op landgoed Oostermaet.
 • fors burgerprotest helpt in Bathmen

  De Eiken zullen niet wijken in het natuurgebied van Bathmen als het aan bezorgde burgers ligt!

  Verzet tegen ‘natuurbegraven’ op Landgoed ’t Hemeltje neemt toe.

 • 23 april 2014 – De Stentor – Bosbegraafplaats in regio Bathmen.

Fleringen – landgoed Herinckhave

 • 19 september 2012 – Tubbergen nieuws.nl – geen urnenbegraafplaats op landgoed Herinckhave vanwege archeologische waarde van het landgoed.

Hardenberg – het Engelandsche Bosch Anerveen

 • 3-2-2012 – De Stentor – De natuur is geschikt voor recreëren en niet voor begraven.

Lettele – Landgoed het Oostermaet

 • 13 september 2007 – De Stentor – Bosbegraven bij Stichting IJssellandschap van de baan.
 • 27 juni 2006 – de Stentor – Rentmeester Jaap Starkenborg van het IJssellandschap vindt verontruste en bezorgde burgers maar niets. Er is maar één locatie waar zijn bosbegraafplaats kan komen en dat is hier! Wel wrang voor bezorgde burgers in Bathmen dat IJssellandschap in 2015 het wonderschone en cultuurhistorisch unieke landgoed ’t Hemeltje in Bathmen voordraagt als locatie voor ‘natuurbegraven’ (zie verderop onder Locaties in onderzoek, Overijssel). ’t Hemeltje is volgens de rentmeester van IJssellandschap zelf geen geschikte locatie. Hier staat het.
 • 20 augustus 2005 – Trouw – De doden hechten aan rust en sfeer.

Okkenbroek – Bos van IJssellandschap

Locatie in Overijssel – landgoed onbekend

 • 1 oktober 2014 – Uitspraak bestuursrechter Zwolle over urnenbegraafplaats op landgoed.

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Utrecht

Soest – natuurbegraafplaats

 • 23 mei 2016 – Gooi en Eemlander – College van B & W keuren opnieuw een verzoek af om natuur – ditmaal nota bene in de Ecologische Hoofdstructuur – in een parkbegraafplaats te veranderen.
 • 4 dec 2015 – Gooi en Eemlander – Gemeente Soest houdt vol. Begraafplaatsen in de natuur schaden te veel andere belangen. [In de zorgvuldige afweging nam de gemeente mee:] ’Een bos vol grafmarkeringen’ wordt als storend ervaren. De afwezigheid of het verdwijnen van fysieke markering van de graven geeft een minder prettige gevoel dat je buiten de paden de kans loopt binnen een paar stappen over een graf te lopen. [Bij de meeste begraafplaatsen in de natuur die al wat langer bestaan is dat elke vijf meter.] Bovendien is het niet voor iedereen prettig dat er plotseling in hun recreatiegebied verse graven te vinden zijn. [Hulde. Door u voor een Premium account bij de Gooi en Eemlander aan te melden kunt u gratis het hele artikel lezen.]
 • 24 mei 2011 – College van Soest staat niet positief tegenover een initiatief voor een ‘natuurbegraafplaats’.

Succesvol protest tegen natuurbegraven in Zuid Holland

Barendrecht – bij begraafplaats Den Ouden Dijck

 • 18 november 2015 – hetzuidenbarendrecht.nl – er komt geen onderzoek naar een natuurbegraafplaats in Barendrecht.

Voorschoten –  Roosenhorst (ten noorden van de Kniplaan)

 

Kent u een initiatief tot een begraafplaats in de natuur die is afgewezen en staat deze nog niet in deze opsomming?
Laat het ons weten op info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.