Bonnenpolder in de politiek

Politieke partijen in Rotterdam worden langzaam wakker. De raad besloot echter op 14 november 2017 om de gebiedscommissie (met daarin een meerderheid van belanghebbenden) toch toe te staan haar plan af te maken. Voor 30% van de raadsleden waaronder CDA, PvdD, SP en een oplettend lid van Leefbaar Rotterdam hoefde dat niet meer, voor hen is natuurbegraven geen optie meer. Zij zijn overtuigd van de vreemde gang van zaken rond de Bonnenpolder in de politiek met natuurbeheer die in de Bonnenpolder gaat plaatsvinden en zijn overtuigt door de bewoners van Hoek van Holland die mordicus tegen zijn. In het debat (19 minuten) wordt duidelijk hoe de kaarten vooralsnog liggen.

Natuurmonumenten ziet het als een overwinning op de volgens hen begrijpelijke angsten van de Hoekenezen: “Voor het feit dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om met de dood geconfronteerd te worden, hebben we alle begrip.”

Geen woord over de vernietiging van het unieke gorzenlandschap, het massief opbrengen van gebiedsvreemde gronden om natuurbegraven mogelijk te maken, het begraven van stoffelijke overschotten die voorzien van medicijnresten niet in deze polder thuishoren. Niets over de grafstemming in het bos, de veel te ondiepe graven om er ooit nog natuur van te kunnen maken. De eerste stap in het inrichten van een begraafplaats in wat ook de biologische moestuin van Rotterdam kan worden betreft immers ‘slechts 30 hectare’, waar hebben we het over…

Natuurmonumenten heeft in haar verenigingsdoelstellingen staan dat ze de grond (de door haar verworven gronden) niet belast of zal vervuilen. Dat doet zij (hier) ook niet, daarvoor is Natuurbegraven Nederland B.V. ingehuurd, die eerst vervuild waarna Natuurmonumenten de vernietigde, vervuilde en belaste gronden overneemt… De voorstanders van de Bonnenpolder als (vermeend lucratieve) begraafplaats rest een uitvoerige peperdure campagne met niets anders dan greenwashing.

Wij hebben ook begrip: het is oprecht moeilijk om als hoogleraar, adviesbureau, landschapsarchitect, ondernemer en belanghebbende polderbewoner (en ook als gezaghebbende natuurorganisaties) niet voor deze financiële verlokkingen te zwichten. Dat lukt de meesten dan ook niet.

Maar het tij keert waar het de Bonnenpolder in de politiek van Rotterdam betreft, politici zijn kritisch en zo houden burgers vertrouwen in hun bestuurders. De eerste stap is gezet. Uit het niets is 30% tegen.

Lees meer…