Nieuw onderzoek over effect op oude bosbodems

Natuurgraven zijn een ramp voor oude bosbodems stellen Wageningse milieu-onderzoekers en ecologen vast in een onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. Oude bossen kunnen natuurgraven niet aan. Precies de bossen die enorm in de belangstelling staan om in te worden begraven raken onherstelbaar beschadigd. In een land waar we graag in zouden willen dat er meer bossen oud kunnen worden is natuurbegraven dus niet gewenst. Dit is het eerste en tot nu toe onbekende resultaat van één van de zeldzame onderzoeken die niet door de branche zelf is opgezet. De provincie Gelderland heeft als eerste provincie beleid geformuleerd en het maximale aantal graven per hectare vastgesteld op 50. In het onderzoek wordt geadviseerd om dit maximum te respecteren, maar niet langer in oude bossen te begraven. Dat mag nu nog overal in Nederland, maar mocht al niet meer in Gelderland. GS gaat dit beleid nu verder aanscherpen.

Nieuwe initiatieven zoals de Koningshof trekken zich van dit maximum van 50 graven niets aan. Daar is een maximum voorzien van meer dan 10.000 graven op deze kleine natuurbegraafplaats, nota bene deels in NNN gebied.

De provincie neemt in mei een besluit of kwetsbare natuur in Gelderland vanwege een verdienmodel de begraafschuur van Nederland mag worden. De angst bestaat dat straks alle zogenaamde nieuwe natuur in feite begraafplaatsen zijn met een hoog hek er omheen. De druk op deze onderzoekers en de Statenleden zal enorm toenemen, de branche wil minimaal 500 graven per hectare, op elke vijf meter een veel te ondiep graf.