Locaties voor natuurbegraven die zijn gerealiseerd in Nederland

Er zijn al 14 al wat oudere ‘natuurbegraafplaatsen’ in Nederland. Intussen is het openen een echte hype. Het aantal begrafenissen blijft echter (begrijpelijkerwijs en gelukkig) achter bij de verwachtingen van de natuurbegrafenisbranche (5 tot 15% van alle Nederlanders kiest een natuurgraf).

Overzicht van ‘natuurbegraafplaatsen’ in Nederland (Wikipedia).
Overzicht van ‘natuurbegraafplaatsen’ in Nederland (Alterra april 2013) – veertien ‘natuurbegraafplaatsen’ in de brede zin van het woord in Nederland.

Of alle ‘natuurbegraafplaatsen’ in Nederland naar de norm van Alterra (blz. 88) ook de naam ‘natuurbegraafplaats’ verdienen leest u in samenvatting hier.
Meer hierover onder feiten en Rapporten over natuurbegraven.

Kent u een begraafplaats in de natuur die niet bij deze opsomming staat?
Heeft u een foto van (protest op) uw locatie?
Laat het ons weten op info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.