Natuurbegraven in Nederland lijkt hot te worden. Op verschillende plekken in Nederland zijn de laatste jaren natuurbegraafplaatsen geopend. De bedrijven die een graf op een natuurbegraafplaats aanbieden, presenteren het als laatste rustplaats ‘in harmonie met de natuur’ en ‘in één keer alles geregeld’. Wanneer je kritisch kijkt, valt daar wel wat op af te dingen. Het is in ieder geval een verdienmodel voor de verkopers van de grafrechten.

Bezorgde burgers vragen zich af of begraven in de natuur op een ‘natuurbegraafplaats’ inderdaad zo natuurvriendelijk en probleemloos is als wordt gepresenteerd.

Deze website is bedoeld voor burgers, natuurorganisaties en overheden die op zoek zijn naar onafhankelijke informatie over natuurbegraven. Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl is opgericht door burgers. Wij zijn aan geen enkele organisatie, politieke partij of overheid verbonden.

Manifest Natuurbegraven waarom niet?

Infografic over natuurbegraven in Nederland

Infografic over natuurbegraven in Nederland - waarom niet

Het laatste nieuws over natuurbegraven

  • bescherm de bonnenpolder

Zorgen om de Bonnen

Er zijn zorgen om de Bonnen. In zogenaamde ateliers zijn plannen gemaakt voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. De [...]

Gelderland is op tijd

Ontwikkeling natuurbegraafplaatsen in Gelderland zijn vastgelopen De landgoederen De Polberg en Winfried in Wapenveld zijn voorbeelden van vastgelopen natuurbegraafplaatsen. [...]

  • grondwatermetingen tonen chemicaliën aan in ons grondwater

Medicijnresten in grondwater

In opdracht van alle provincies heeft KWR (voormalig Kiwa, kennisinstituut over 'water-wise' opereren, zelfstandig sinds 2006) onderzoek gedaan naar [...]

Verzet / protest

Waar zijn gemeenten alert en wijzen ze een natuurbegraafplaats af – vanwege de verstoring van natuurgebieden, archeologische en cultuurwaarden en financiële risico’s? Op welke locaties hebben burgers zich met succes verzet tegen de komst van een natuurbegraafplaats? Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen? Waar kunnen burgers juridische steun vinden?

LEES VERDER

Steun ons om voor natuurbegraven
GEEN natuur op te offeren

Onze stichting is zeer bezorgd over het voornemen om natuurbegraven ook in bestaande natuurgebieden mogelijk te maken. Deze natuurgebieden zijn aangekocht met als doel ze te behouden voor de natuur. Commerciële uitbating middels het uitgeven van grafrechten past ons inziens absoluut niet bij deze doelstelling. Ook niet ‘als de leden daar om vragen’ zoals Natuurmonumenten graag als argument aanvoert. Ook andere eigenaren van natuurgebieden dreigen te zwichten voor de verleiding van korte termijn gewin.

Dat men daarbij de natuurbelangen niet scherp in het vizier heeft, blijkt uit de uitspraak van de Raad van State op 16 november jl. De Raad stelde onze stichting in het gelijk in onze bezwaren tegen de aanleg van een begraafplaats in natuurmonument Huis ter Heide bij Loon op Zand.

Steun ons met een gift, zodat wij de vermarkting van onze natuur kunnen blijven aanvechten. Maak uw gift over naar Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl op Triodosbank NL21 TRIO 0198 0454 33 onder vermelding van ‘donatie’.

Voor wie is natuurbegraven eigenlijk aantrekkelijk?

Natuurbegraven natuurlijk?

Wat als natuurbegraven wel een succes wordt?

  • Begraven is in Nederland goed geregeld: we hebben compacte, goed georganiseerde begraafplaatsen, verliesgevend, maar gedragen door de gemeenschap. Commerciële begraafplaatsen in natuurgebieden zetten deze gemeenschappelijke begraafplaatsen verder onder druk.
  • Niemand kan (wil) ons vertellen hoeveel ‘winst’ natuurbegraven oplevert voor natuurorganisaties en landgoedeigenaren. Maar door puzzelstukjes bij elkaar te voegen lijkt het er eerder op dat het ze op termijn geld gaat kósten. De grafrechtverkopers strijken de winst op en zijn vertrokken zodra de laatste grafrechten zijn verkocht.
  • Natuurbegraafplaatsen zijn vaak lang niet zo ‘natuurlijk’ als zij lijken. In bestaand gesloten bos moeten veel bomen gerooid worden om ruimte te maken voor de graven. De bomen worden veelal met wortel en tak uit de grond gerukt waarbij de bodem zeer wordt verstoord. Zie het filmpje van de aanleg van een natuurbegraafplaats in Schaijk. Zie ook dezelfde werkwijze in Heeze Leende. Als genoeg bomen zijn verwijderd en de grond naar behoefte is opgehoogd (om te zorgen dat de stoffelijke overschotten niet in contact komen met het grondwater) wordt nieuw plantgoed aangevoerd waarmee weer een ‘natuurlijk’ terrein wordt ingericht. Het gaat dus net zo als op een gewone begraafplaats. Alleen betaalt u op een natuurbegraafplaats driemaal zoveel voor een graf.
  • Momenteel kiest meer dan tweederde van de Nederlanders voor cremeren. Dit percentage zal naar verwachting stijgen tot 75%. Met cremeren belasten we onze natuur slechts in geringe mate – zolang de as niet wordt uitgestrooid.

  • Bij natuurbegraven kunnen – zonder al teveel schade aan te richten in de natuur – 40 tot 80 mensen per hectare worden begraven (zie de feiten). Er overlijden ca. 140.000 mensen per jaar. Wat als 5% van deze mensen (de prognose van de branche) gaat kiezen voor een begraafplaats op de mooiste plekjes in de Nederlandse natuur? Dan zouden er elk jaar 7000 graven bij komen, die eeuwig blijven liggen. Wat blijft er dan nog over voor ‘echte’ natuur en recreatie in ons land? Hoe lang kunnen we dit volhouden?
  • En wat als natuurbegraven stormachtig groeit? Is ons overvolle land wel geschikt voor ‘natuurbegraven’? Nu zijn het nog geen 300 graven per jaar (± 0,2%). Maar er zijn in een half jaar tijd meer dan 50 nieuwe initiatieven bij gekomen! Hoeveel natuurgebieden, kostbare landgoederen en zogenaamde nieuwe natuur mogen eigenlijk begraafplaats worden vindt u?