Verzet en protest tegen natuurbegraven

Verzet en protest zorgen (begrijpelijk) voor een kanteling van de opinie over natuurbegraven in Nederland, dat al overvol is en veel te weinig recreatieve natuur heeft om er al die geplande begraafplaatsen van te maken. Op deze pagina vindt u onderzoek, opinies, tips om uw bezorgdheid kenbaar te maken, juridische steun, jurisprudentie en zienswijzen. Bovendien vindt u een (niet compleet) overzicht van alle natuurbegraafplaatsen die het niet gehaald hebben en waar politici wel op tijd attent waren en bezwaren hebben meegewogen.

Kritische geluiden over natuurbegraven

Onderzoek naar ‘natuurbegraven’

 • 2008 – Natuurbegraafplaats in Nederland, toekomst of fictie – Hogeschool Larenstein Velp – een rapport van HBO studenten waarop de commerciële grafrechthandel zich graag beroept. Twee studenten deden onderzoek voor Genius Loci en Cor Smulders, nog voordat alle bezwaren tegen natuurbegraven in Nederland  in beeld waren.
 • 2009 – Terug naar de natuur – Alterra Wageningen – het enige onderzoek dat er in het Nederlands taalgebied is over (de wenselijkheid van) Natuurbegraven. Dit rapport biedt veel informatie, argumenten en kritische kanttekeningen met betrekking tot ‘natuurbegraven’. Het rapport concludeert dat natuurbegraven niet wenselijk is in Nederland maar dat het kan mits (op zandgronden substantieel minder dan) maximaal 80 graven per hectare worden aangehouden en dat de graven zo diep mogelijk worden gegraven. Veel dieper en veel minder dan dat nu gangbaar lijkt te worden. Als medewerkers van Alterra spreken van ‘geringe (of verwaarloosbare) schade dan gaan zij vooralsnog uit van een hoeveelheid graven substantieel minder dan 80 per hectare. Alleen in Wapenveld al wil de grafrechthandel meer dan 18.000 graven realiseren op slechts een tiental hectares. De meeste natuurbegraafplaatsen bevatten vanaf 6.500 tot ver over de 10.000 graven op minder dan 15 hectares. Zie ook de citaten onder het tabblad ‘Feiten‘.
  De commerciële grafrechthandel was niet blij met dit rapport. Via het Platform Natuurbegraven Nederland deed ze haar beklag bij de minister van Economische zaken. Op verzoek van de minister kwam er een tweede rapport in 2013:
 • 2013 – Natuurbegraafplaatsen in Nederland – Alterra Wageningen – louter inventariserend onderzoek naar het verschil tussen de natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Opinies over ‘natuurbegraven’

kerstgroet Bathmen met wens geen doden in het bosActietips voor bezorgde burgers tegen natuurbegraven

Overzicht van mogelijkheden om ‘natuurbegraven’ tegen te gaan met verzet en protest > Mail voor informatie: info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

 • Wijze waarop Vrienden van het Gooi met succes bezwaar aantekenden tegen de komst van Natuurbegraven Nederland BV op landgoed de Hoorneboeg te Hilversum.
 • Wijze waarop Comité Geen doden op de hei met succes vragen stelde over de komst van Natuurbegraven Nederland BV op Landgoed De Hoorneboeg te Hilversum.

Juridische steun

 • Overzicht wet- en regelgeving > Mail voor informatie: info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
 • Wet op de Lijkbezorging
 • Juridisch advies > Mail voor informatie: info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

Jurisprudentie over natuurbegraven

Zienswijzen over bestemmingsplannen voor een natuurbegraafplaats

Inspraak op verzoek van de gemeente Epe:

 • 2015-06-15 – visiedocument Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl naar gemeente Epe.

Zienswijzen op ontwerp bestemmingsplan natuurbegraafplaats Huis ter Heide te Loon op Zand van Natuurmonumenten.

 • 2015-12-29 Onwenselijke start van het omvormen van een natuurmonument in begraafplaats beroepschrift bij de Raad van Staten door Het Groene Hart van Brabant en onze stichting.
 • 2015-08-17 Klacht neergelegd bij de Europese commissie aangaande onder anderen ongewenste staatssteun aan Natuurmonumenten.
 • 2015-07-28 Zienswijze Het Groene Hart Brabant, lid van de Brabantse Milieufederatie (info@hetgroenehartbrabant.nl).
 • 2015-07-28 Zienswijze Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.
 • 2015-07 Ook de Provincie Noord Brabant heeft een zienswijze ingediend. De inhoud wordt door de gemeente Loon op Zand geheim gehouden.

Doodgelopen projecten dankzij verzet en protest tegen natuurbegraven

Drenthe

Assen – Tuin van de eeuwigheid

 • 19 maart 2013 – RTV Drenthe – Samenwerking tussen Yarden en het Drents Landschap loopt stuk op de financiering natuurpark. Er is tien jaar aan gewerkt.

Grolloo – 900 graven

 • 17 december 2015 – RTV Drenthe – gemeenteraad van Aa en Hunze is unaniem tegen deze natuurbegraafplaats.
 • 10 april 2015 – RTV Drenthe  – Negen hectare ‘natuurgraven’ in nabij de dorpskern van Grolloo, na Hilligmeer de tweede ‘natuurbegraafplaats’ in de gemeente Aa en Hunze. B&W is welwillend, men ziet mogelijkheden om dit natuurgebied als verdienmodel uit te baten. Opmerkelijk optimistische verwachting voor dit dunbevolkte gebied, waar ook nog een derde initiatief loopt (in Eext).

Gelderland

Groesbeek – Kerkebosje Heiligelandstichting

Horssen – Heerlijkheid Horssen

Hulshorst – Landgoed De Zandhuis

 • 15 juni 2005 – Digibron – de commissie ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nunspeet ziet commerciële exploitatie van meer dan 80.000 natuurgraven op landgoed niet zitten.

Limburg

Venray – begraafplaats Boschhuizen

Noord Brabant

St. Michielsgestel – De Hooghei te Berlicum

Noord Holland

Blaricum – uitbreiding algemene begraafplaats
Fel verzet doet de politiek besluiten om een ‘bosbegraafplaats’ tegenover de algemene begraafplaats in Blaricum niet door te laten gaan. 1439 Burgers tekenden een petitie.

Gedegen rapport met tien bezorgde vragen over 'natuurbegraven' op de Hoorneboegse heide

Een gedegen verzet en protest rapport van bezorgde burgers droeg bij aan het tegenhouden van 10.000 graven op de Hoorneboegse heide.

Hilversum – Landgoed De Hoorneboeg

In september 2013 werd Landgoed De Hoorneboeg in Hilversum met een voorlopig koopcontract verkocht aan Natuurbegraven Nederland BV, met de bedoeling er een ‘natuurbegraafplaats’ in te richten. Na een snelle actie van Vrienden van ’t Gooi, Remonstranten, trouwe bezoekers en medewerkers van landgoed de Hoorneboeg, vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat, de achterban van de verkopende partij en Comité Geen doden op de Hei sprak de gemeenteraad van Hilversum zich op 5 maart 2014 unaniem uit tegen een wijziging van het bestemmingsplan. Daarmee werd een ‘natuurbegraafplaats’ op het landgoed onmogelijk. Het verkoopcontract is daarna ontbonden.

Overijssel

Fleringen – landgoed Herinckhave

 • 19 september 2012 – Tubbergen nieuws.nl – geen urnenbegraafplaats op landgoed Herinckhave vanwege archeologische waarde van het landgoed.

Hardenberg – het Engelandsche Bosch Anerveen

 • 3-2-2012 – De Stentor – De natuur is geschikt voor recreëren en niet voor begraven.

Lettele – Landgoed het Oostermaet

 • 13 september 2007 – De Stentor – Bosbegraven bij Stichting IJssellandschap van de baan.
 • 27 juni 2006 – de Stentor – Rentmeester Jaap Starkenborg van het IJssellandschap vindt verontruste en bezorgde burgers maar niets. Er is maar één locatie waar zijn bosbegraafplaats kan komen en dat is hier! Wel wrang voor bezorgde burgers in Bathmen dat IJssellandschap in 2015 het wonderschone en cultuurhistorisch unieke landgoed ’t Hemeltje in Bathmen voordraagt als locatie voor ‘natuurbegraven’ (zie verderop onder Locaties in onderzoek, Overijssel). ’t Hemeltje is volgens de rentmeester van IJssellandschap zelf geen geschikte locatie. Hier staat het.
 • 20 augustus 2005 – Trouw – De doden hechten aan rust en sfeer.

Okkenbroek – Bos van IJssellandschap

locatie in Overijssel landgoed onbekend

 • 1 oktober 2014 – Uitspraak bestuursrechter Zwolle over urnenbegraafplaats op landgoed.

Utrecht

Soest – natuurbegraafplaats

[In de zorgvuldige afweging nam de gemeente mee:] ’Een bos vol grafmarkeringen’ wordt als storend ervaren. De afwezigheid of het verdwijnen van fysieke markering van de graven geeft een minder prettige gevoel dat je buiten de paden de kans loopt binnen een paar stappen over een graf te lopen. [Bij de meeste begraafplaatsen in de natuur die al wat langer bestaan is dat elke vijf meter.] Bovendien is het niet voor iedereen prettig dat er plotseling in hun recreatiegebied verse graven te vinden zijn. [Hulde. Door u voor een Premium account bij de Gooi en Eemlander aan te melden kunt u gratis het hele artikel lezen.]

 • 24 mei 2011 – College van Soest staat niet positief tegenover een initiatief voor een ‘natuurbegraafplaats’.

Zeist – natuurbegraafplaats op algemene begraafplaats

 • 4 november 2016 – uitvaartmedia – De gemeente Zeist kiest voor een crematorium om de kosten van de algemene begraafplaats te drukken en niet voor een natuurbegraafplaats.
 • 11 november 2015 – uitvaartmedia – Zeist wil natuurbegraafplaats bij algemene begraafplaats.

Zuid Holland

Barendrecht – bij begraafplaats Den Ouden Dijck

 • 18 november 2015 – hetzuidenbarendrecht.nl – er komt geen onderzoek naar een natuurbegraafplaats in Barendrecht.

Voorschoten –  Roosenhorst (ten noorden van de Kniplaan)

Kent u een initiatief tot een begraafplaats in de natuur die is afgewezen en staat deze nog niet in deze opsomming?
Laat het ons weten op info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.