Natuurbegraven in Noord Brabant

Wat is het standpunt van de Provinciale Staten over natuurbegraven in Noord Brabant:

 • juli 2016 – Gedeputeerde Johan van den Hout kondigt aan een dossier te maken over natuurbegraven in Noord Brabant.
 • 17 september 2015 – De provincie ziet geen noodzaak om de wildgroei aan natuurbegraafplaatsen in Noord Brabant met beleid te reguleren. Kwetsbare natuur en cultuurlandschap wordt overgelaten aan de vrije markt en verandert in begraafplaatsen. Er is geen beleid dus de slager mag zijn eigen vlees keuren.
 • 11 september 2015 – Blendle.com – op steeds meer locaties staan natuurbegraafplaatsen op de rol. Maar de provincie Noord Brabant beweegt niet.

Natuurbegraafplaatsen in Noord Brabant

Hieronder een overzicht op plaatsnaam en naam met daarachter het jaar waarin de begraafplaats is geopend. Initiatieven voor een begraafplaats in de natuur hebben nog geen jaartal.
Klik hier voor natuurbegraafplaatsen in andere provincies.

Alphen – landgoed de Hoevens (2014)

september 2014 – ‘Natuurbegraafplaats’ de Hoevens, commercieel uitgebaat door de landgoedeigenaar.

Bergen op Zoom – TNO Heimolen

 • 13 februari 2014 – gemeente Bergen op Zoom – toestemming herontwikkeling TNO Heimolen met daaromheen geen recreatiebos maar een begraafplaats.

Berlicum – St Michelsgestel – Hooghei

Na een afwijzing in 2010 is Natuurbegraven Nederland BV voornemens opnieuw een begraafplaats in de natuur te realiseren op Hooghei.

Deurne – Hoeve Ruth – natuurbegraafplaats Vlierden

Eindhoven – zie hieronder bij Strijp

Esbeek – landgoed De Utrecht (2016)

dode ree bij werkzaamheden natuurbegraafplaats Brabant

Dode ree, doodgelopen tegen draad, waarschijnlijk vanwege onderhoudswerkzaamheden op natuurbegraafplaats in Brabant aldus de boswachter.

Natuurbegraafplaats aan de Belgische grens in een naaldbos.

 • 12 november 2015 – BD – Natuurbegraafplaats de Utrecht opent haar deuren rond de jaarwisseling, begraven is al mogelijk.
 • 29-juli-2015 – Brabants Dagblad – Landgoed De Utrecht begint met inrichting natuurbegraafplaats en overtreedt daarmee de planregels.

Heeze – Leende – natuurbegraafplaats Schoorsveld (2016)

In het bos naast een crematorium is door Rest in Nature (onderdeel van Natuurbegraven Nederland BV) een begraafplaats gerealiseerd.

 • 17 september 2016 – Heeze Leende 24 – Opening begraafplaats Schoorvelden. Het ziet er allemaal prachtig uit dat moet gezegd. Maar is het wel zo prachtig als de grafrechtverkopers willen doen geloven? Het zoveelste natuurgebied is veranderd in een begraafplaats. Hoeveel natuur wordt er in de toekomst nog opgeofferd?
 • 24 augustus 2016 – email – Hoi,Ik was afgelopen weekend in Eindhoven en ik kon de verleiding om het Schoorsveld in Heeze even te bezoeken niet weerstaan.
  Wat een verwoesting van een prachtig stuk natuur. De kale vlakte sprak absoluut niet aan en de twee verse graven die moederziel alleen in het zand (!) lagen vormden een trieste aanblik. Aan de rand van het immense terrein (hoe gaan ze dat ooit vullen?) bevond zich een soort afrastering. Toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een wal van bijeen geschoven gekapte bomen, geknakte takken en boomkluiten was… als een stapel nutteloze lijken op één hoop geveegd. Heel even had ik visioen van concentratiekampen en gestreepte pyjama’s…Bij de buren – het crematorium van Heeze – ben ik uitgestapt om de urnengraven en het strooiveld te bekijken. Het viel me op hoe mooi en groen deze plek was, vol met vogelgekwetter, boomgeruis en andere natuurelementen. Een bestaande begraafplaats heeft zo zijn voordelen.

Enfin, ik ben inmiddels goed genezen van ‘natuurbegraven Nederland’…

Hartelijke groet,

Monique (toestemming voor publicatie is gegeven, naam en adres afzender zijn bij ons bekend)

 • 2016 – Bolsterturf – blog waarin alle verstoringen van de natuur door de omvorming van natuur tot een commerciële begraafplaats worden weergegeven.
 • 25 januari 2016 – IVN – melding van vermoeden van verontreinigde grond gedaan naar natuurbegraafplaats. @OmgDienstZOB en @Groen_Heeze.
 • januari 2016 – bolsterturf – uitvoerige opinie over natuurbegraven, ook hier met grof geweld aan de natuur.
 • 8 januari 2016 – Terrein & Groenvoorziening BV laat zien hoe ze door een ‘grootschalige transformatie’ een begraafplaats in het bos inrichten. Nu wordt het tijd om dit te vergelijken met het inrichtings- en bestemmingsplan.
 • 6 mei 2015 – Provincie Noord Brabant – verkleining Ecologische Hoofdstructuur om begraafplaats in kwetsbaar natuurgebied toch mogelijk te maken.
 • 10 juli 2014 – RTV Horizon – Natuurbegraafplaats in Heeze-Leende.

Loon op Zand – De Baan

In Loon op Zand staan twee ‘natuurbegraafplaatsen’ op de rol: De Baan en Huis ter Heide.

Loon op Zand – Huis ter Heide (2020)

Commerciële begraafplaats op gronden van Natuurmonumenten omgevormd van natuur tot begraafplaats ‘omdat leden daarom vragen’.

 • 20 oktober 2018 – Het groene Hart – Het Groene Hart en onze Stichting tekenen bezwaar aan bij de Raad van Staten.
 • 20 september 2018 – Staatscourant – nieuwe plannen vastgesteld door de gemeenteraad.
 • 31 januari 2018 – BD – Natuurmonumenten komt met een nieuw plan.
 • 2 februari 2017 – BD – De eerste 35 hectare van natuurmonument Huis ter Heide wordt een begraafplaats. Natuurmonumenten start daarmee een proces van vervuiling het kostbare bezit van de vereniging en al haar leden met gebiedsvreemd materiaal en noemt dat in een gesprek met ons (en op Een Vandaag) een gewenste verrijking met kalk en nutriënten. De natuur heeft in plaats van de tientallen jaren gepromote verschraling nu blijkbaar een cyclische bemesting nodig die bereikt wordt met stoffelijke overschotten.
 • 21 november 2016 – Trouw – Weerstand tegen natuurbegraven.
 • 20 november 2016 – Telegraaf – Bos en hei veranderen in macabere dodenakkers (pag. 8 en 9).
 • 16 november 2016 – BD – Streep door natuurbegraafplaats.
 • 10 augustus 2016 – BD – Gemeente Loon op Zand is door het Groene Hart van Brabant en St. Natuurbegraafplaats.nl voor de Raad van State gedaagd. Onder een spervuur van vragen van een verbaasd college ziet de gemeente in dat met alle ontwikkelingen rond begraafplaatsen in natuurmonumenten een strikter beleid beter was geweest… De Raad doet in oktober – of als er meer tijd nodig is voor grondig onderzoek – in december uitspraak.
 • 26 januari 2016 – Volkskrant – natuurbegraven als lucratief verdienmodel. Het artikel vermeldt niet dat 85% of zelfs nog meer van de opbrengsten van de grafrechten niet naar Natuurmonumenten lijken te gaan.
 • 29 december 2015 – Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl dient beroepschrift in bij de Raad van State. Het beroepschrift bevat 29 bezwaren.
 • 29 december 2015 – Uitvaartmedia – Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant gaat in verzet tegen de eerste begraafplaats van Natuurmonumenten.
 • 11 november 2015 – Brabantse Milieufederatie – het massaal begraven van stoffelijke overschotten in de natuur behoeft geen beleid vindt de Provincie Noord Brabant, terwijl andere provincies dit heroverwegen. De PvdA Statenfractie vraagt zich af of natuurbegraafplaatsen ook thuishoren in de meest kwetsbare en mooiste stukjes natuur die de provincie heeft ondergebracht in de Ecologische Hoofdstructuur en stelt vragen aan het Provinciebestuur.
 • 28 oktober 2015 – vragen van de PvdA Statenfractie aan het Provinciebestuur over natuurbegraven in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
 • 1 september 2015 – Brabants Dagblad – Branchegenoten vinden het oneerlijk dat Natuurmonumenten staatssteun ontvangt en daardoor oneigenlijk en grootschalig kan concurreren.
 • 21 augustus 2015 – Brabants Dagblad – Provincie maakt bezwaar tegen een begraafplaats op een cultuurhistorisch monument.
 • 17 augustus 2015 – Twee naastgelegen natuurbegraafplaatsen in Noord Brabant dienen een klacht in bij de Europese Commissie gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken aangaande ongeoorloofde staatssteun aan de Vereniging Natuurmonumenten.
 • 31 juli 2015 – Brabands Dagblad – Natuurmonumenten offert mooie natuur op om er een begraafplaats van te maken. (Brabants Dagblad op internet).
 • 28 juli 2015 – Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl – dient een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan van natuurbegraafplaats Huis ter Heide.
 • 28 juli 2015 – Het groene hart Brabant – lid van de Brabantse Milieufederatie dient een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan (info@hetgroenehartbrabant.nl)
 • juli 2015 – De Provincie Noord Brabant heeft – uiterst ongebruikelijk – een zienswijze ingediend bij de gemeente Loon op Zand. De inhoud is nog niet openbaar.
 • 26 mei 2015 – Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl – inspraakreactie op bestemmingsplanwijziging landgoed en natuurmonument Huis ter Heide.

Gemert-Bakel – De Aarlesche vijver, Pelgrimshof en Nederheide.

De gemeente Gemert-Bakel heeft de kaders voor natuurbegraven in december 2023 vastgesteld.
April 2024 – Het gemeentebestuur wil blijkbaar van de natuur in Gemert-Bakel één begraafplaats maken. Welk belang is hiermee gediend voor haar inwoners? Maak op de lokale begraafplaatsen een hoekje vrij voor natuurgraven en de riante inkomsten zijn voor de gemeenschap zelf.

Drie initiatieven zijn actueel en met één partij zijn al vergaande afspraken gemaakt:

1. Een urnenbegraafplaats met toezegging voor 1200 urnen bij de Aarlesche vijver.

2. Het nieuwe crematorium Pelgrimshof (lijkt zo op het eerste gezicht een prima tussenoplossing).
Een nieuwe begraafplaats bij een crematorium.

3. Natuurbegraven Nederland B,V, en Natuurmonumenten willen van de poort en toegang tot het natuurgebied Nederheide een begraafplaats maken met elke dag enkele begrafenissen. Je zult maar bij de recreatieplas willen recreëren, een wandeling in de natuur willen, op de fiets door een rouwstoet moeten, of tijdelijk verblijven in één van de chalets… Beide organisaties hebben met voorbedachte raden al diverse privé percelen opgekocht en er is/was al een overeenkomst met de wethouder om 40ha gemeentebos (dus van de burgers) voor slechts 600.000 Euro te verkopen aan de projectontwikkelaar Natuurbegraven Nederland B.V. die er vervolgens 28 miljoen Euro voor opstrijkt. Natuurbegraven Nederland BV heeft de enige bebouwing een chalet bij de poort van Nederheide voor veel geld opgekocht. Daarmee heeft zij straks alle papieren in handen om er met dit enorm bedrag vandoor te gaan. Zodra de grafrechten zijn verkocht wordt de gemeenschap, dorpsbewoners, omwonenden, recreanten, chaletbewoners en wandelaars nog 10 tallen jaren opgezadeld met vele begrafenissen per week en het onderhoud voor dit gebied op de koop toe.

Natuurmonumenten koopt in het geheim percelen op ‘voor de natuur’, maar feitelijk wil ze er een begraafplaats van maken, hoe open is deze organisatie eigenlijk? Het lijkt wel dat Natuurmonumenten ‘niet van mensen houdt’ en ze liever uit de natuur weert, of het moet geld opleveren. Ze hebben alle troeven in handen om tienduizenden grafrechten te innen, perceel voor perceel. Waar blijft de politiek?

 • 22 december 2023 – Gemertsnieuwsblad – Gemeenteraad stelt kaders voor begraven in de natuur. Dat de natuur daar schade door lijdt, lijkt van ondergeschikt belang. De VVD vreest één groot kerkhof en dat is geen loze uitspraak.
  De belangen zijn groot, tot in politieke partijen toe. Welke politici hebben er allemaal een eigen belang in?
  Burgers doen er blijkbaar niet meer toe en de eigen verlieslijdende algemene begraafplaatsen die met belastinggeld van burgers open moet blijven, komt steeds meer onder druk te staan.
 • 20 februari 2022 – ED – Gemeentebestuur gecorrigeerd. De vermeende komst van alweer een natuurbegraafplaats in Noord-Brabant lijkt te veel op een solistische actie van de CDA-wethouder. De raad steekt er een stokje voor. Wat doet een begraafplaats eigenlijk bij een recreatieplas?
 • 13 september 2022 – ED – wethouder houdt vol: natuur moet een begraafplaats worden: gemeente verdient eraan. De bevolking en toeristen krijgen de grafstemming in het bos cadeau.
 • 13 december 2023 – BD – bewoners zijn bezorgd over natuurgebied de Stippelberg, dat bestemd lijkt te worden om een begraafplaats te worden.

Oostelbeers – Landgoed Baest – natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest (2015)

mei 2014 – ‘Natuurbegraafplaats’ bos van de Heilige Geest.

Schaijk – gemeente Landerd – De Maashorst (2015)

Natuurbegraven Nederland B.V. heeft een natuurbegraafplaats ontwikkeld naast en in natuurgebied De Maashorst. Ondertussen zijn de eerste grafrechtkopers er begraven. Zodra alle grafrechten verkocht zijn en de inkomsten wegvallen ‘schenkt’ de ondernemer de begraafplaats aan Vereniging Natuurmonumenten en trekt zich terug.

Bezorgde omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de komst. Gemeente Landerd was echter zelf belanghebbende, omdat zij de grond verkocht aan deze exploitant. Op papier ziet het inrichtings- en natuurbeheerplan van Praedium er zo uit dat het in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Bij de uitvoering houdt men zich echter niet aan de eigen plannen. Hieronder verslag van de gang van zaken.

 • Rooien en gelijkschuiven

  Rooien en gelijkschuiven, verstoring van de ondergrond dieper dan 50 centimeter – in een gebied dat archeologisch waardevol is. In de 18de eeuw heeft hier een veldslag plaatsgevonden tussen de Hollandse en Franse troepen, vandaar de naam “Franse Baan”. Lees verder…

  September – december 2015 – Bezorgde burgers melden de gemeente Landerd dat Natuurbegraven Nederland BV onder de naam Rest in Nature zich op meerdere punten niet houdt aan de afspraken en aan hun eigen inrichtigs- en beheersplan Natuurbegraafplaats De Maashorst. De gemeente sust en dekt toe, de ondernemer roept ‘sorry!’

Lees hier wat er speelt >>

Praedium adviseert over natuurbegraven in Noord Brabant en nu ook de gemeente Loon op Zand voor de volgende natuurbegraafplaats. Daar in een nog kwetsbaarder natuurgebied van Natuurmonumenten.

Schijndel – Landgoed de Denneboom – Gestelseweg

 • 2 november 2017 – BD – De familie Rijckevorsel heeft een nieuw verdienmodel in het vooruitzicht. Met een wethouder die geen rekenschap wil geven van een toekomst met een oerwoud van veel te ondiepe natuurgraven in de Brabantse natuur is het mooie Brabantse land verder in gevaar gebracht. Wie stopt dit nog?
 • 28 juli 2017 – BD – Met 22 bezwaarmakers gaat de gemeenteraad van Meierijstad in het laatste kwartaal van 2017 een besluit nemen over een crematorium en natuurbegraafplaats.
 • 3 juni 2016 – BD – In Schijndel – op de grens met Sint-Michielsgestel komt de volgende natuurbegraafplaats van Noord Brabant. Terwijl er in 2015 nog geen 300 natuurbegrafenissen plaatsvonden in heel Nederland , wordt er fors gehoopt op een massale verschuiving van de markt van (milieuvriendelijk en goedkoop) cremeren naar (vervuilend, duur en landgoederen vernietigend) ‘natuurbegraven’. Ook van Bijnen uitvaartverzorging ziet een ‘markt’. Wie gaat dit stoppen?

Strijp – gemeente Eindhoven – Jorisparochie – Trudo kerk

 • 15 augustus 2017 – Uitvaar.nl – omwonenden zijn verdeeld over komst Parochie natuurbegraafplaats in achtertuin.
 • 8 februari 2017 – Studio 40 – Parochiebestuur bereidt natuurbegraafplaats voor in een stadsparkje aansluitend aan de bestaande begraafplaats.