Natuurbegraafplaats De Maashorst – Schaijk – Gemeente Landerd

Natuurbegraven Nederland B.V. ontwikkelt natuurbegraafplaats De Maashorst deels in een natuurgebied. Bezorgde omwonenden tekenden bezwaar aan. Gemeente Landerd was zelf belanghebbende, omdat zij de grond verkocht aan deze exploitant. Op papier ziet het inrichtings- en natuurbeheerplan er in overeenstemming met wet- en regelgeving uit. Bij de uitvoering blijkt men zich echter weinig aan te trekken van de eigen plannen.

  • gerooide bomen markeren natuurbegraafplaats de Maashorst

    Men kapt het bos niet, Natuurbegraven Nederland BV rooit het bos. Zo ontstaan diepe gaten die snel met grof materieel worden dichtgeschoven. Op papier belooft men alleen voor een graf de ondergrond te schaden.

    September – december 2015 – Bezorgde burgers melden de gemeente Landerd dat Natuurbegraven Nederland BV onder de naam Rest in Nature zich niet houdt aan de afspraken en aan hun eigen Inrichtigs- en beheersplan Natuurbegraafplaats De Maashorst. De gemeente sust en dekt toe. De ondernemers roepen ‘sorry!’ en gaan over tot de orde van de dag.

Waar gaat het om: