Er zijn zorgen om de Bonnen. In zogenaamde ateliers zijn plannen gemaakt voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. De keuze of het juist en goed is om een cultuurhistorisch waardevolle gorzenlandschap om te vormen tot een vervuild stuk Rijnland bleef onbespreekbaar. Die keuze lijkt al gemaakt, maar door wie? Het verdienmodel staat voorop, natuurbegravers vertrekken zodra het laatste grafrecht is verkocht, de eventuele schade van het landschap zonder waarde is daarna voor de gemeenschap. Bezorgde burgers schreven de feiten en fabels op in een indrukwekkend document. De strijd is nog niet gestreden. De politiek van Rotterdam en Hoek van Holland ontwaakt, de vraag is gaat de zon onder of komt zij – dank zij de politiek – op in de Bonnenpolder?