Locaties voor natuurbegraven die zijn aangekondigd in Nederland

Overal in Nederland – Tien tot vijftien (voorbestemde) natuurmonumenten van Natuurmonumenten
Begin 2014 heeft Natuurmonumenten een ‘intentieverklaring’ gesloten met Natuurbegraven Nederland BV. Het doel is om in de komende jaren 10 tot 15 ‘natuurbegraafplaatsen’ te openen op terreinen van Natuurmonumenten. Naar verluid betaalt de BV een jaarlijkse pachtsom aan Natuurmonumenten. Gronden die met donaties van leden zijn aangekocht worden geen natuurmonumenten maar begraafplaatsen, waarvoor mensen opnieuw moeten betalen (in de vorm van grafrechten aan een commerciële uitbater). Deze grafrechten worden gekocht bij Natuurbegraven Nederland BV. Zie ook bezorgde donateurs.

  • 20 december 2015 – Vroege Vogels – Natuurmonumenten verliest opnieuw veel leden. In tegenstelling tot andere natuurorganisaties verliest Natuurmonumenten 6.015 leden/donateurs in 2015.
  • De eerste locaties zijn inmiddels bekend. Lees hoe marketing en het creëren van een vraag bij Natuurmonumenten werken en hoe natuurmonumenten begraafplaatsen worden bestemd voor met name commercieel gewin van externe grafrechthandel.
  • 13 december 2014 – Natuurmonumenten verliest 9.935 leden in 2014.
  • 13 maart 2014 – Persverklaring Vrienden van het Gooi – krachtige afkeuring van de plannen van Natuurmonumenten om (toekomstige) natuurmonumenten te veranderen in begraafplaatsen.
  • 9 maart 2014 – Interview Vroege Vogels – Nieuwe natuur wordt geen natuurmonument maar begraafplaats om inkomsten te genereren voor Natuurmonumenten. ‘Natuurbegraven’ in nieuwe natuur.
  • Winter 2014 – Donateurs van Natuurmonumenten vragen in de grote natuurenquête om meer natuurbeleving en goed natuurbeheer. (bron: Natuurmonumenten donateursblad Puur natuur winter 2014, blz. 32).