Natuurbegraven onder vuur

2017-01-17 Natuurmonumenten pleit in de uitzending van EenVandaag voor het opnieuw vermesten van de natuur. Omdat er geldgebrek is. Haast u om mee te doen. U leest het goed, ga stevig zitten, kijk naar EenVandaag (hierboven) en steun daarna ons protest.

Natuurmonumenten haalt met natuurbegraven een Trojaans paard in huis.

Natuurmonumenten haalt met Natuurbegraven Nederland BV een Trojaans paard in huis. Klik op de afbeelding en zie waarom.

Natuurmonumenten is het spoor kwijt

Wij maken ons zorgen over het spoor dat Natuurmonumenten is ingeslagen met natuurbegraven als verdienmodel en Natuurbegraven Nederland BV als commerciële partner.

Deze ondernemer wil tien tot vijftien begraafplaatsen inrichten in natuurgebieden die eigendom zijn van Natuurmonumenten. Een enkele keer zal het misschien gaan om ‘nieuwe natuur’, maar de voorkeur gaat uit naar bestaande natuurmonumenten, zoals in Loon op Zand, in de duinen bij Velsen, de Mookerheide en in Salland.

Het teruglopend ledental stopt men niet met het vernielen van natuurmonumenten voor extra geld

Natuurmonumenten heeft sedert 2001 meer dan een kwart van de leden/ donateurs verloren. Structureel verliest Natuurmonumenten meer dan 4% van haar ledental per jaar (2016- SCP-blz 52). De krimp zet door en de gemiddelde leeftijd van de leden/donateurs stijgt. En dan besluit men in de exploitatie van begraafplaatsen te stappen…

Is dit de toekomst die Natuurmonumenten wenst? Wat ons betreft zou Natuurmonumenten zich niet moeten inlaten met begraafplaatsen maar zou men natuurbeleving voor gezinnen met jonge kinderen nog steviger voorop moeten stellen. En dus geen grafstemming in de natuur en twijfelachtige deals met projectontwikkelaars uit de auto race sport Black Bullitt Racing.
Ga terug naar de basis: voer actie voor bedreigde natuur, zet de natuur weer centraal en maak je minder afhankelijk van overheden en andere subsidiegevers. Word weer strijdbaar voor natuur en  milieu.

Wij zijn donateur van Natuurmonumenten omdat we er op vertrouwen dat (nieuwe) natuur bij Natuurmonumenten een natuurmonument wordt en voor altijd blijft. En niets anders. En zeker niet verwordt tot een begraafplaats waarvan de opbrengsten bovendien voor het overgrote deel naar een commerciële uitbater gaan. Dit is niet de manier om de vergrijzing en sterke teruggang van het ledenbestand op te vangen.

Naar onze verwachting zal natuurbegraven voor Natuurmonumenten op termijn helemaal geen positief saldo opleveren. Het zijn de leden/donateurs en de overheid die straks de kosten voor het eeuwigdurende onderhoud van deze begraafplaatsen zullen moeten dragen.

Naar eigen zeggen wil Natuurmonumenten met dit initiatief ’tegemoet komen aan de wens van veel mensen die een laatste rustplaats willen op een mooie plek in de natuur’. Een merkwaardig argument. Gaat Natuurmonumenten ook vakantiehuisjes bouwen in haar natuurgebieden als veel mensen daar om vragen?

Dit is wat wij aan Natuurmonumenten vragen:

 • Stop met het ombouwen van natuurmonumenten tot begraafplaatsen. Natuur = natuur. Een begraafplaats een begraafplaats.
 • Stop de samenwerking met commerciële grafrechthandelaren.
 • Stop met het vervuilen van de natuur met stoffelijke overschotten. Niet alleen de voedingsstoffen van een overleden medemens zijn ongewenst in een natuurmonument, ook alle medicijnresten, schadelijke stoffen zoals kwik, cadmium en protheses horen in de natuur niet thuis. De hoeveelheid schadelijke stoffen die op een begraafplaats in de natuur vrijkomen is niet gering! Alleen aan protheses moet u denken aan meer dan 20 containers metalen per natuurbegraafplaats. Dat hoort daar niet.
 • Natuurmonumenten focus u opnieuw op uw kerntaak: het duurzaam behoud en onderhoud van natuurgebieden, ook al gaat dat in crisisjaren met een terugtredende overheid iets langzamer. Weersta de druk van een terugtrekkende overheid en donateurs zullen u daarvoor belonen.
  Het verlies van vertrouwen bij leden is vele malen schadelijker.

Maakt u zich als lid ook zorgen hierover, laat het de directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, of de bestuursvoorzitter Hans Wijers dan weten.

Bestuursvoorzitter Vereniging Natuurmonumenten
Dr. G. J. (Hans) Wijers
Postbus 9955
1243 ZS ‘s-Graveland

U kunt ook eenvoudig gebruik maken van het contactformulier op de website van Natuurmonumenten.

Loon op Zand – Huis ter Heide

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV maken inmiddels plannen voor hun eerste natuurbegraafplaats, met ruime parkeerplaats en herdenkingsruimte. De natuurbegraafplaats komt in de plaats van het natuurmonument Landgoed Huis ter Heide in de gemeente Loon op Zand. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is door verschillende organisaties een zienswijze ingediend. Onder andere door de Vereniging Het Groene Hart van Brabant in afstemming met de Brabantse Milieu Federatie. Zelfs de Provincie Noord Brabant zelf – zeer ongebruikelijk – heeft een zienswijze neergelegd. Ook onze stichting heeft een zienswijze ingediend, de uitspraak op 16 november 2016 was vernietigend voor de Gemeente Loon op Zand, Natuurbegraven Nederland B.V. en Natuurmonumenten.

 • Lees zelf hoe de Raad van State oordeelt over een begraafplaats in een natuurmonument.
 • Help ons mee om begraafplaatsen te voorkomen in natuurmonumenten om louter financieel gewin, met schade aan de natuur.
  Steun ons met een gift, zodat wij de vermarkting van onze natuur kunnen blijven aanvechten.
  Maak uw gift over naar Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl op Triodosbank NL21 TRIO 0198 0454 33 onder vermelding van ‘geen begraafplaatsen in kwetsbare natuur’.
 • Zie voor alle documenten en berichten bij Natuurbegraafplaatsen in Noord Brabant – > Loon op Zand.