Natuurbegraven wanneer wel?

natuurbegraafplaats Rheden

Heiderust in Rheden, een parkbegraafplaats aansluitend aan een algemene begraafplaats.

Het is begrijpelijk dat mensen graag in een natuurlijke omgeving willen worden begraven. Een parkbegraafplaats is daarvoor heel geschikt. Die kan aansluiten bij reeds bestaande (gemeentelijke) begraafplaatsen. Een parkbegraafplaats laat een hogere dichtheid aan graven toe dan natuurbegraafplaatsen (tot 1000 graven per hectare), heeft een natuurlijke uitstraling en laat bestaande gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden onaangetast. De exploitatie door gemeenten garandeert dat de opbrengst ten goede komt aan de gemeenschap.

Enkele initiatieven:

natuurbegraafplaats-ijsselhof-Gouda-300

De IJsselhof in Gouda is ook een mooi voorbeeld van natuurrijk begraven.

Vat ‘eeuwigdurend’ op als ‘maximaal 30, 40 of 50 jaar’, waarna (naastliggend) opnieuw begraven kan worden. Zo kan het terrein worden hergebruikt en wordt niet steeds een nieuw stuk grond aangesneden. Beperking van de ‘eeuwigdurende grafrust’ is echt cruciaal. Voor extensieve natuurbegraafplaatsen met eeuwigdurend grafrecht is in ons dichtbevolkte land ons inziens geen ruimte.

Bied de nabestaanden voldoende tijd en ruimte is om in eigen stijl afscheid te nemen van een overledene. Dit blijkt een aantrekkelijk aspect te zijn van natuurbegraven, dat even goed te realiseren is op een parkbegraafplaats.

Natuurbegraven in nieuwe natuur?
Het aanleggen van natuurbegraafplaatsen ter financiering van nieuwe natuur is ons inziens niet gewenst en ook niet nodig. In economisch slechte tijden is er weinig budget voor nieuwe natuur. Op de lange termijn gezien is dat helemaal niet zo erg. In economisch goede tijden komt er weer geld beschikbaar en kan de achterstand worden ingehaald. Ook nieuwe natuur hoort gewoon echte natuur te worden, zonder verontreiniging om dat te financieren en geen commerciële begraafplaats.

Ecologisch begraven
Natuurbegraven heeft niets te maken met duurzaamheid of ecologisch verantwoord begraven.  Ecologisch verantwoord begraven gaat over een milieuvriendelijke uitvaartkist of begraven zonder kist, over het maken van weinig autokilometers, over aarden urnen en dergelijke. Ecologisch begraven kan ook (en beter) op een reguliere begraafplaats.