Locaties natuurbegraafplaatsen in Nederland

Het openen van locaties natuurbegraafplaatsen is een hype. Er zijn inmiddels ongeveer 20 ‘natuurbegraafplaatsen’ geopend en er zijn plannen voor nog eens ongeveer 50 van zulke begraafplaatsen. De reeds geruime tijd bestaande 11 ‘natuurbegraafplaatsen’ blijken amper klanten te trekken. We verwachten dan ook dat zowel de gerealiseerde als de geplande ‘natuurbegraafplaatsen’ nooit kostendekkend, laat staan winstgevend zullen worden.

Kent u een begraafplaats in de natuur en staat deze nog niet op deze website?
Heeft u een foto van (protest op) een locatie?

Laat het ons weten op info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.

Een overzicht van begraafplaatsen in de Nederlandse natuurgebieden stand van zaken voorjaar 2016.

Hoe een niet bestaande markt voor natuurbegraven gemaakt wordt...

Locaties natuurbegraafplaatsen per provincie

Meer informatie