Brana

Brana is een lobby club waarachter commerciële uitbaters van natuurbegraafplaatsen schuil gaan. Deze uitbaters hebben zich verenigd om zich daarmee te wapenen tegen bezorgde overheidsmedewerkers die zich vragen stellen over deze commerciële handel. Op de website wordt een feel good plaatje geschetst waarin louter voordelen worden genoemd.

De lobby van Brana bij de overheid

Brana voert (voorjaar 2020) een lobby bij de overheid omdat er “knelpunten” zouden zijn. Ook in deze lobby worden natuurbegraafplaatsen van gemeenten onterecht gediskwalificeerd. Brana spreekt over 14 natuurbegraafplaatsen, maar het zijn er in werkelijkheid veel meer. Vele gemeenten richten hun algemene begraafplaats op een natuurlijke wijze in geschikt voor natuurbegraven. Begraven blijft daarmee een activiteit van de gemeenschap zelf. Bovendien legt niemand daar een eeuwigdurende claim op een stuk grond en blijft begraven circulair, zoals het leven is. Een wenselijke ontwikkeling.

Breng de natuur terug naar de begraafplaats en niet de begraafplaats naar de natuur is ons motto.
Het lijkt er op dat alleen commerciële uitbaters die lid zijn van Brana het predicaat ‘natuurbegraafplaats’ zouden mogen hanteren. De criteria die Brana stelt aan de leden zijn niet openbaar en dus niet te controleren. Evenals de mate waarin de natuur (uiteindelijk) gesteund wordt. Er is ook niets over vastgelegd in de wet. De natuur wordt eerst vernield: bomen worden gerooid i.p.v. gekapt, aanwezige gebouwen in de natuur worden intensief gebruikt, of men bouwt en gebruikt intensief herdenkingsplekken. Wegen en paden worden aangelegd en de bodemstructuren die wordt blijvend vernietigd, met een veel grotere kans op verdroging tot gevolg. En dat alleen maar omdat een begraafplaats het verdienmodel is. Het lijkt er meer op dat geld dat geoormerkt wordt als ‘natuurbeheer’ in werkelijkheid wordt gebruikt om een begraafplaats van aan te leggen. Hoe durven ze.

Brana houdt wijselijk haar mond over de enorme stikstof deposities IN de natuur door deze werkzaamheden: Het extra verkeer tijdens het ‘omvormen’ van natuur in een begraafplaats, het extra verkeer vanuit heel het land tijdens de begrafenissen en al de stoffelijke overschotten zelf, die als gebiedsvreemd materiaal vol met stikstof aan de natuur worden toegevoegd. Boeren moeten hun bedrijven RONDOM de natuur beëindigen en Brana wil ongebreideld IN de natuur stikstof blijven toevoegen. Wie begrijpt dat nog?

Met het tweede “knelpunt” wordt het nog erger. De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat stoffelijke overschotten moeten kunnen verteren en daarvoor is een grondwaterstand nodig die onder het stoffelijk overschot blijft. Dat is in de wet goed geregeld. Daardoor worden bovendien de meeste nu nog schone natuurgebieden in Nederland tegen de vervuiling door natuurbegraven beschermd. Echter Brana stelt nu aan de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken voor om toe te staan dat stoffelijke overschotten in de natuur (tijdelijk) onder water mogen komen te staan. Dat is goed voor de business en het is toch ‘eeuwigdurend’ dat de stoffelijke overschotten daar blijven liggen, stelt Brana.

Over toename van de kans op vervuiling van het grondwater bijvoorbeeld met niet alleen moderne medicijnresten, waarover zoveel onrust is bij waterschappen en wetenschappers, horen we Brana ook niet, of ze bagatelliseert het. Stoffelijke overschotten in grondwater ‘verzepen’ bovendien waardoor ze niet meer verteren.

Het wordt tijd dat de overheid deze business een halt toeroept. En de stikstof deposito’s zijn daar een hele goede, maar zeker niet de enige reden voor.

Burgers zijn bezorgd over de Brana lobbyclub en de wildgroei aan initiatieven

Brana stelt dat zij ook bezorgd zijn over de wildgroei. Echter als men zich afvraagt hoeveel natuur de branche zelf om wil vormen tot begraafplaats en men telt alle initiatieven bij elkaar op, dan slaat de schrik ons om het hart. Wie even doorleest begrijpt dat onder wildgroei alleen maar niet-Brana-leden worden verstaan. Geen enkele zelfreflectie. Hun grootste angst is dat gemeentelijke begraafplaatsen geschikt gemaakt worden voor natuurbegraven, hun grootste angst is dus concurrentie van ons – belasting betalers – waardoor hun verdienmodel instort. Gemeentelijke begraafplaatsen als grootste concurrent… Deze begraafplaatsen lijden op dit moment overal verlies, een verlies die door belastingbetalers opgebracht wordt.

Wat wil de overheid nu eigenlijk? Deze verliezen groter maken of afstemmen op een – via slimme commerciële marketing ontstane – nieuwe vraag?

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl heeft januari 2018 een manifest uitgebracht om een ander geluid te laten horen over natuurbegraven.
Uit het manifest is de volgende quote een samenvatting:

‘Natuurbegraven’ wordt gepresenteerd als ‘natuur- en milieuvriendelijk’. ‘Natuurbegraven’ verstoort echter de natuur, vervuilt de bodem en legt eeuwigdurend beslag op schaarse natuurgebieden. Geld verdienen is het voornaamste doel.

Het manifest geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Goed voor de rouwverwerking?
  • De duurzaamste manier?
  • Milieuvriendelijk?
  • Natuurvriendelijk?
  • Eeuwigdurende grafrust?
  • Inkomsten voor natuur- en cultureelerfgoed?

Met het volgende statement:

Breng de natuur naar de begraafplaats
en niet de begraafplaats naar de natuur

Wilt u het manifest ontvangen en verspreiden, mail dan naar: secretariaat@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

De commerciële natuurbegraafplaats de Maashorst - een Brana lid - na een buitje regen.