Natuurbegraven Nederland BV heeft van Natuurmonumenten toestemming gekregen om op Huis ter Heide grafrechten te verkopen.

Een knappe prestatie en lucratieve handel voor deze commerciële uitbater, waarachter de Brabantse vastgoedhandel schuil gaat.
Natuurmonumenten blijft straks zitten met de kosten voor het onderhouden van deze begraafplaats als de grafrechthandel over ongeveer 35 jaar met de winsten is verdwenen.

Niet de boswachter maar de grafrechthandel verdient aan Natuurbegraven.Natuurmonumenten doet vaag over wat zij er voor krijgt. Wij hebben aanwijzingen dat het om enkele honderden euro’s erfpacht per jaar voor een hectare grond gaat. De grafrechthandel rekent per graf naar schatting € 3000 of meer aan kopers van een grafrecht. Dat is nog eens handel!

Wat de spotprent ons wil doen laten geloven is dus alles behalve waar. De Brabantse vastgoedhandel gaat er straks met de winst vandoor en niet de boswachter in deze cartoon van Frank Muntjewerf. De cartoon is gemaakt in verband met plannen voor een ‘natuurbegraafplaats’ van Stichting IJssellandschap. Deze stichting promoot ‘natuurbegraven’ met het argument dat het mensen zoveel troost biedt. IJssellandschap wil ‘natuurbegraven’ zo organiseren dat zij alle penningen zelf ontvangt, als zijn er ook geluiden gehoord dat Natuurbegraven Nederland B.V. hier haar handel mag beginnen. Wij hebben nog geen berekening gezien waarbij het ‘natuurbegraven’ uiteindelijk het IJssellandschap niet schaadt.

Bezorgde leden van Natuurmonumenten willen u er op wijzen dat u Natuurmonumenten met uw grafrecht op korte termijn misschien steunt. Natuurmonumenten heeft uw geld nodig omdat zij in economisch slechte tijden de tering niet naar de nering wenst te zetten. Uw geld wordt niet belegd om eeuwigdurend uw graf te onderhouden. Een eeuwigdurend graf is bij lange na niet eeuwigdurend gefinancierd met de enkele honderden euro’s huur per hectare die jaarlijks door Natuurbegraven Nederland BV wordt afgestaan aan Natuurmonumenten. Dat zou het ook nog niet zijn als het volledige grafrecht belegd zou worden.

Natuurmonumenten heeft gekozen voor de korte termijn, met schade voor de organisatie zodra de begraafplaats vol is en de inkomsten wegvallen.
Een eenvoudige rekensom leert dat een rendement van 4% op een grafrecht van € 3000 ongeveer € 120 per grafrecht per jaar is. Daar moet de inflatie nog van af. Dus moet een deel van het rendement gespaard worden om het bedrag op dezelfde waarde te houden. De inflatie is op dit moment laag maar kan over langere tijd gezien ongeveer 2% bedragen oftewel € 60.

De boswachter heeft dus (nu bij 0% inflatie) € 120 per jaar voor de volgende werkzaamheden:

  • Het ondiepe graf dagelijks inspecteren, zoals de wet op de lijkbezorging voorschrijft.
  • Het graf ontdoen van allerlei grafbloemen, kaarsen, geplante plantjes, knuffels. Ook al is dit allemaal verboden, familieleden willen hun overledene toch eren. Medewerkers van bestaande ‘natuurbegraafplaatsen’ wijzen ons op de niet aflatende ergernis die dit bij onderhoudsmedewerkers geeft. Een boswachter wordt zo een begraafplaats onderhoudsmedewerker.
  • De boswachter moet gravende vossen, dassen en andere aaseters van het terrein weren.
  • Na elke storm dient de natuurbegraafplaats geïnspecteerd te worden op ontwortelde bomen. Wortels van grafbomen kunnen vergroeien met het veel te ondiep begraven lijk en kunnen het  graf ‘lichten’.
  • Mochten stoffelijke resten na tientallen jaren via een natuurlijk proces aan de oppervlakte komen dan moet het stoffelijk overschot opnieuw worden begraven. Het proces van naar boven komen van voorwerpen in de bodem is een natuurlijk proces, zelfs zwerfkeien komen vroeger of later aan de oppervlakte. De keuze voor ondiep begraven is commercieel aantrekkelijk, maar voor de eigenaar op termijn ontwrichtend.

Om al die taken uit te voeren zou Natuurmonumenten dus € 0,32 per dag beschikbaar hebben, althans in geval het hele bedrag voor Natuurmonumenten zou zijn. Echter, zover onze informatie strekt is dat bij lange na niet het geval. Uw grafrechtgelden gaan slechts voor een klein deel (naar verluid minder dan 10%) naar Natuurmonumenten die wel alle onderhoud eeuwig dient uit te voeren. ‘Natuurbegraven’ op Huis ter Heide heeft daardoor alles met economisch gewin van de commerciële uitbater en niets meer met natuurbehoud te maken.

 

We maken ons hier zorgen over. Meer hierover leest u hier.
Met uw aankoop van een grafrecht steunt u Natuurmonumenten uiteindelijk niet.
Met een legaat, donatie of gift aan Natuurmonumenten zonder grafrecht doet u dat wel.

We belasten de wereld al zo enorm, moeten onze botten nu ook nog eeuwig in de weg komen te liggen? Voor wie, waarom? Hoe egoïstisch mogen wij zijn?

 

Loon op Zand – Huis ter Heide

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV maken inmiddels plannen voor hun eerste natuurbegraafplaats. Die moet komen op Landgoed Huis ter Heide in de gemeente Loon op Zand. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is door verschillende organisaties een zienswijze ingediend. Onder andere door de Vereniging Het Groene Hart van Brabant in afstemming met de Brabantse Milieu Federatie. Ook onze stichting heeft een zienswijze ingediend. Zie ook onder Locaties in onderzoek bij Noord Brabant – Loon op Zand.

Meer begrijpelijke tegenwerkingen aan het adres van de verantwoordelijke bestuurders van Vereniging Natuurmonumenten onder verzet en protest, waar u onder het kopje ‘zienswijzen’ een klacht kunt vinden neergelegd bij de Europese commissie over ongewenste staatssteun en zodra deze beschikbaar komt een zienswijze van de Provincie Noord Brabant naar wij aannemen aangaande vernietiging van cultuurlandschap door Natuurmonumenten. Het is de wereld op z’n kop. Deel uw zorgen met Natuurmonumenten.