Onderwerp: Natuurbegraven in de gemeente Epe.

Rotterdam, 15 juni 2015

Geacht gemeentebestuur van Epe,

Blijkens een publicatie op internet van 8 mei 2015 verzamelt uw gemeente visies en gedachten over het onderwerp natuurbegraven.

In mijn hoedanigheid van secretaris van de stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl moge ik u in de eerste plaats vragen kennis te nemen van onze gelijknamige website. Daarop is ook een verdiepende pagina gericht op informatie voor gemeenten.

Op deze website proberen wij onafhankelijk informatie te geven over het verschijnsel natuurbegraven dat sedert enige jaren in ons land in de belangstelling staat. Wij hebben ons afgevraagd waar deze belangstelling vandaan komt in ons land dat traditioneel gericht is op begraven op compacte begraafplaatsen en op cremeren.
Het blijkt dat de belangstelling voor natuurbegraven vooral gecreƫerd is door twee projectontwikkelaars uit Brabant die daartoe Natuurbegraven Nederland B.V. hebben opgericht. Deze vennootschap exploiteert op commerciƫle basis een natuurbegraafplaats op een landgoed bij Arnhem, Heidepol. Die begraafplaats is niet zeer succesvol. Ondanks een robuuste marketing campagne komt men daar niet verder dan circa 100 begrafenissen per jaar. De vier bij de brancheorganisatie voor natuurbegraafplaatsen aangesloten ondernemers hebben tesamen slechts circa 200 begrafenissen per jaar ofwel 0,15 % van het aantal overlijdens in Nederland per jaar.
Niettemin waait de gedachten aan natuurbegraven over het land uit en zijn er bij elkaar zelfs al 65 initiatieven op tot zo’n begraafplaats te komen.

Het is niet verwonderlijk dat dat niet goed kan aflopen. De eerste problemen doen zich al voor. In de provincie Groningen is een initiatief in de gemeente Ten Boer al op een financieel fiasco uit gelopen. In diezelfde provincie is met hulp van het Nationaal Groenfonds de natuurbegraafplaats Reiderwold opgericht. Daar realiseert men circa 10 begrafenissen per jaar waar op 50 was gerekend.

In de provincie Drenthe zijn in de gemeente Aa en Hunze naast de bestaande natuurbegraafplaats Hillig Meer nog twee initiatieven aangekondigd, van een urnenveld en van een natuurbegraafplaats. Op YouTube kunt u onder concurrentie natuurbegraafplaatsen Aa en Hunze een filmpje zien waarin de nieuwe exploitant al aankondigt dat hij lagere prijzen gaat hanteren en de oude exploitant er melding van maakt dat er een hype lijkt onder initiatiefnemers maar niet onder klanten.

Ook in de omgeving van Epe is her raak. In Overijssel wil men in Fortmond, gemeente Olst, een natuurbegraafplaats maken in de uiterwaard. In Epe zelf gaat het om het landgoed Welna en in de aanpalende gemeente Heerde zelfs twee initiatieven naast elkaar op de landgoederen Polberg en Winfried.
Ook Apeldoorn studeert op de mogelijkheden. Dat betekent dat in Epe op forse concurrentie en prijsbederf moet worden gerekend.
Onze stichting vreest dat veel initiatieven zullen stranden op gebrek aan klanten en vervolgens zullen worden gesloten of een kwijnend bestaan zullen leiden met achterlating van een rouwrand om het betreffende gebied.
De omvang van de bevolking in het verzorgingsgebied speelt hier ook een rol. Het feit dat het in de gemeente Ten Boer, gelegen naast de stad Groningen met 200 000 inwoners, niet is gelukt moge een waarschuwing zijn.
Veel natuurbegraafplaats initiatieven duchten terecht ook concurrentie van Natuurmonumenten. Deze vereniging is met eerder genoemde vennootschap Natuurbegraven Nederland B.V. een samenwerking aangegaan voor het stichten van 10 tot 15 natuurbegraafplaatsen.

Tenslotte meld ik u dat een aantal natuurbegraafplaatsen al jaren wachten op de eerste klanten.

Het is te prijzen dat de gemeente Epe deze consultatie heeft uitgeschreven. Wij wensen u veel wijsheid toe.

Voor vragen staan wij graag ter beschikking.

Th. Sandberg

Secretaris Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl