Natuurbegraven in de Volkskrant een artikel van Caspar Janssen gepubliceerd op 26 januari 2016, waarin voor- en tegenstanders van natuurbegraven aan het woord komen.