Natuurbegraven in Flevoland Almere

Kaartje uit Flevolandnatuur vermeld natuurbegraafplaats.

Almere – Eemvallei/Oosterwold

  • Staatsbosbeheer participeert in de stichting “Natuurlijk herdenken” waar initiatieven mogelijk lijken op het gebied van natuurbegraven.
    Blz. 15 rapport Flevolandnatuur met een plus, locatie nog niet duidelijk, kaartje geeft een locatie aan tussen snelweg A27 en Tureluurweg en Vogelweg.