Natuurbegraven in Friesland

Heerenveen – Fryslân Nieuwehorne (2015)

Commerciële begraafplaats met grafrechtverkoop met 250 jaar grafrust.

 • 21 november 2015 – Leeuwarder Courant – begraafplaats met kwetsbare dassenburcht is bij de burgers in trek aldus de commerciële uitbater.
 • Bosgebied met verschillende kwetsbare dassenburchten. Tijdens het herinrichten is op klaarlichte dag een buiten de burcht slapende das aangetroffen.

Drachten – gemeente Smallingerland

 • 11 oktober 2016 – Uitvaart.nl – Gemeente Drachten onderzoekt natuurbegraven.

Friese meren – Sondel – nabij Bremer Wildernis – Natuurbegraafplaats Ruigahuizen Fryslân-West

 • 17 januari 2018 – Raad van State – wijst bezwaren van Stichting Gaasterlân Natuerlân af in Uitspraak 201704271/1/R3.
 • 1 augustus 2017 – Omrop Fryslân – natuurorganisatie Stichting Gaasterlân Natuerlân bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een sterk verhoogde ‘natuur’begraafplaats in Ruigahuizen. De stichting merkt op dat deze locatie niet geschikt is voor natuurbegraven. De wet op de lijkbezorging is gemaakt voor algemene begraafplaatsen, niet voor natuurbegraven, waar vossen gemakkelijk bij de veel te ondiepe graven (65 cm diep) kunnen komen. Deze argumenten werden zo te zien niet ingebracht bij de behandeling voor de Raad van Staten. De Raad doet binnenkort uitspraak.
 • 1 maart 2017 – Gemeenteraad de Fryske Marren besluit met 17 stemmen voor (twee partijen) en 13 tegen (zes partijen) dat natuur een begraafplaats worden mag. De meeste bezorgde vragen bleven onbeantwoord.
 • 22 februari 2017 – Facebook – Een facebook pagina heeft in een mum van tijd 400 vrienden: geen natuurbegraafplaats in Ruigahuizen. Burgers worden alert en spreken zich uit tegen het aanleggen van begraafplaatsen in de natuur. Ook de raad is door ruim meer dan 15 kritische burgers geïnformeerd over de onwenselijkheid van deze plannen.
 • 15 februari 2017 – Leeuwarder Courant – Is begraaftoerisme niet gewenst in Friesland? Desnoods zo stelt de VVD-er Joop Meinsma van Sondel; ‘desnoods voeren we een verbod in voor Hollanders‘. Begraaftoerisme is overigens op dit moment nog gewoon mogelijk, in tegenstelling tot Mirns, waar de gemeenteraad wel ingreep, voor de plaatselijke begraafplaats.
 • 16 september 2016 – De Fryskemarren – bestemmingsplan ter inzage.
 • 30 juni 2016 – Balkster Courant – aankondiging inspraakronde natuurbegraafplaats.
 • 17 juni 2014 – Leeuwarder Courant – Ook in Sondel komt een begraafplaats in de natuur.

Ooststellingerwerf – Terwisscha bij Appelscha

 • 31 oktober 2017 – Nieuwe Ooststellingwerver – B&W wil natuurbegraafplaats, mits de gemeenteraad dit ook wil. De begraafplaats wordt dan 1250 m2 groot.
 • 24 augustus 2016 – Nieuwe Ooststellingwerver – Stichting Begraafplaatsen Appelscha wil in Terwisscha een natuurbegraafplaats realiseren.

Terschelling – Terschelling

 • maart 2016 – haalbaarheidsonderzoek – een werkgroep wil ‘duurzaam benutten‘ (blz. 5). Wat dat dan ook mag inhouden. ‘Ze belasten het milieu zo min mogelijk’. Dat is een goede gedachte, indien in praktijk gebracht stopt de werkgroep met deze plannen. Ook hier weer wordt kwetsbare natuur een begraafplaats, terwijl in de natuur geen stoffelijke overschotten thuis horen, ook niet als dat de rouwverwerking zou ondersteunen. Waar de plaatselijke begraafplaats tekorten heeft moet natuur ook hier toch geofferd worden.  Op blz. 24 stelt de werkgroep dat Alterra schrijft in haar rapport Terug naar de natuur (2009) dat  ‘natuurbegraven (…) niet zal leiden tot overschrijdingen van de milieunormen voor bodem, grond- en oppervlaktewater’. Wat de werkgroep wijselijk niet vermeld (blz. 30) is voor hoeveel graven per hectare deze constatering nog geldt. Gezien de grondsoort mogen er dan niet meer dan 40 tot 50 graven per hectare worden gegraven.
 • 15 december 2015 – initiatiefgroep presenteert plannen voor een extra begraafplaats in de natuur van Terschelling, aan de oostkant van bos Hoorn, tegen het Natura 2000 gebied aan. Staatsbosbeheer is eigenaar van dit natuurgebied. Ook hier weer de marketing dat iedereen een graf in de natuur zou wensen en dat er geen enkel bezwaar zou zijn om een kwetsbaar natuurgebied, hier een voorbeeld met kwetsbare orchideeën waar met gemak een begraafplaats van te maken is.