Natuurbegraven in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland over natuurbegraven in Gelderland

 • 2018005-17 – Nieuwe Oogst – LTO Noord is bezorgd over natuurbegraven in Gelderland en de druk die dit op landbouwgronden geeft.
 • 2018-05-09 – Gelderse Natuur en Milieu Federatie – nieuwsbrief met het item natuurbegraven.
 • 2017-03-01 – Provinciale Staten – staat onder beperkingen natuurbegraven toe in Gelderland. Juist rond de bevolkingscentra in de provincie blijft ongeveer 70% van de natuur ‘beschikbaar’ voor begraafplaatsen in de natuur, natuur dat er blijkbaar niet meer hoeft te zijn voor recreatie en ontspanning. Er is een onderzoek aangekondigd naar hoeveel graven per hectare wenselijk zijn voor de natuur. Onze stichting geeft een persbericht uit.
 • 2017-02-21 – Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl – Brief aan de Staten van Gelderland met bezwaren tegen natuurbegraven in Gelderland.
 • 2017-02-04 – Omroep Gelderland – meer onderzoek naar effecten van natuurbegraven. Zie ons commentaar.
 • 2017-01-31 – Provincie Gelderland – er komt een nieuwe statenbrief.
 • 2017-01-11 – Provincie Gelderland – standpunten politieke partijen Provinciale Staten over natuurbegraven.
 • 2017-01-19 – Omroep Gelderland – Omroep Gelderland geeft aandacht aan het groeiende verzet tegen het opofferen van natuur voor begraafplaatsen.
 • 2017-01-12 – GS stelt besluit over begraafplaatsen in de natuur uit.
 • 2016-09-28 – brief aan Gedeputeerde Staten met zienswijze van onze stichting inzake de zorgwekkende toename van begraafplaatsen in de natuur en het cultuurlandschap van Gelderland.
 • 2016-09-27 – Stentor – Gedeputeerde van Dijk wil geen gebouwen. Wat hij nalaat te vertellen is de schade die begraven in de natuur oplevert. Hij ziet het korte termijn verdienmodel.
 • 2016-09-27 – Omroep Gelderland – heel langzaam keert het tij, tergend langzaam, maar het keert.
 • 2016-06-15 – Brief aan College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Verzoek om beleidsvoornemen te stoppen om begraafplaatsen te maken van de schaarse Gelderse natuur.
 • 2015-11-09 – Binnenlands Bestuur – artikel over natuurbegraven en nieuw beleid.
 • 2015-09-14 – Omroep Gelderland – natuurbegraven in journaal omroep Gelderland (nieuwsbericht begint na 11:20 minuten en duurt tot 15:52)
 • 2015-09-14 – Omroep Gelderland – Niet iedereen is blij met steeds meer natuurbegraafplaatsen.
 • 2015-09-10 – BNR – radio interview met Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland over grenzen stellen aan natuurbegraafplaatsen.
 • 2015-09-09 – Binnenlands Bestuur – Gelderland stelt paal en perk aan natuurgraf.
 • 2015-09-08 – Statenbrief met beleidsnotitie over natuurbegraven in Gelderland.
 • 2015-08-21 – Brief aan College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Verzoek om beleid te ontwikkelen om daarmee de stormachtige groei van natuurbegraafplaatsen in Gelderland in te dammen.

Natuurbegraafplaatsen in Gelderland

Hieronder een overzicht op plaatsnaam en naam met daarachter het jaar waarin de begraafplaats is geopend. Initiatieven voor een begraafplaats in de natuur hebben nog geen jaartal.
Klik hier voor natuurbegraafplaatsen in andere provincies.

Arnhem – Heidepol (2012)

Commerciële begraafplaats, 425 graven per hectare, 17 ha.

 • Jaarcijfers 2016.
 • Jaarcijfers 2014.
 • Heidepol is ondergebracht Natuurbegraafplaats Heidepol Arnhem-Ede B.V. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Natuurbegraafplaats Heidepol met slechts één bestuurder.

 

Arnhem – Abdij Koningsoord – natuurbegraafplaats Koningsakker (2019)

Commerciële begraafplaats van de zusters Trappistinnen van Koningsoord op het landgoed Johannahoeve tussen Arnhem en Oosterbeek, 500 graven per hectare, 12,9 hectare.

 • 30 juli 2019 – Konferentie Nederlandse Religieuzen – Zusters Trapistinnen openen hun natuurbegraafplaats.
 • 16 februari 2019 – AD – Trappistinnen openen natuurbegraafplaats in 2019.
 • 27 maart 2017 – officielebekendmakingen.nl – aanvraag bestemmingsplanwijziging door zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord. Een zienswijze is welkom bij de gemeente Arnhem tot en met 7 mei 2018. Het wordt een bijzondere begraafplaats, zo te lezen op blz. 28 met op elke vier meter een graf en dat terwijl de provincie slechts 50 graven per hectare toestaat in NNN gebied. Er moet 3,7 hectare ‘gecompenseerd worden’ maar dat wordt ook een begraafplaats… lezen we op blz. 30. Een natuurbegraafplaats kun je deze enorme megabegraafplaats niet meer noemen. De Raad van State stelde dat de grens voor de titel ‘natuurbegraafplaats’ ligt bij maximaal 100 graven per hectare (art.7), de zusters streven naar 1000 graven per hectare – ook al denken ze dit niet exact te halen – in de zogenaamde Groene Ontwikkelzone.
 • 17 oktober 2017 – de Gelderlander – in het stiltegebied nabij Papendal komt een eerste Katholieke natuurbegraafplaats. De begraafplaats wordt 12,9 hectare groot. Het wordt het korte termijn verdienmodel van de abdij, waar een grafrecht ± € 4000 gaat kosten.
 • 19 december 2016 – Omroep Gelderland – Nonnen worden uitvaartondernemers op maisakker.

 

Assel – Westerwolde (1955)

Commerciële begraafplaats, 667 graven per hectare, 4,5 ha.

 • De natuur heeft hier vrij spel, zo blijkt uit alles. Te vrij, zo nu en dan. Westerwoudt: “Soms bellen mensen me boos op: De neergelegde rozen zijn verdwenen. Tja, zeg ik dan, dat doen de reeën. Die houden daar wel van.” Ook wilde zwijnen zijn berucht. “Die hebben een keer zelfs een aantal graven op z”n kop gegooid.“‘

 

Berkelland zie Eibergen en Gendringen (hieronder)

 

Lochem – Landgoed Kalenberg / ’t Zand – Gemeente Bronckhorst

 • 10 mei 2012 – Groene uitvaart – Op Landgoed ’t Zand wordt een begraafplaats van 8,5 hectare gerealiseerd.
 • 24 maart 2010 – De Stentor – Landgoed ’t Zand wil in eigen beheer beginnen aan ‘natuurbegraven’. Het college van Bronckhorst ondersteunt dit.

Dieren – Het Bos (2002)

Gemeentelijke begraafplaats, 225 graven per hectare, 2 ha.

Doetinchem – de Slangenburg (2014)

Juni 2013 – ‘Natuurbegraafplaats’ aansluitend aan gemeentelijk crematorium en begraafplaats de Slangenburg. (Eeuwigdurend grafrecht € 2.888,10)

Doetinchem – de Slangenburg (2014)

April 2014 – ‘Urnengedenkpark’ in abdijbossen van de Slangenburg, commercieel uitgebaat door Urnengedenkparken Nederland BV.

Ede – gemeentelijke begraafplaats

 • 24 oktober 2017 – Uitvaart.nl – Nieuwe natuurbegraafplaats gemeente Ede telt 300 grafrechten waarvan nu al 52 zijn gereserveerd.
 • 20 november 2015 – voorstel aan gemeenteraad: natuurbegraven (125 graven met eeuwigdurend grafrecht voor € 4.960 per grafrecht) en natuurlijk begraven (175 graven met 50 jaar grafrust voor € 3.750 per grafrecht) aansluitend aan bestaande begraafplaats in natura 2000 bos.

Eibergen – Berkelland – Algemene begraafplaats Slingerbos (2017)

Elspeet – Elspeterbos (2019)

 • 16 november 2018 – De Stentor – Dorpsvereniging niet blij met begraafplaats in het Elspeterbos. Een groot hek er om en weer een stuk natuur is om louter commerciële redenen geen onbekommerd stuk natuur meer. De gemeenteraad buigt zich er nog over in december.
 • 7 september 2017 – Veluweland.nl – ondanks beperkende regels gaat het aanleggen van natuurbegraafplaatsen in Gelderland gewoon door. Nu is het Elspeterbos bij conferentiecentrum Mennerode aan de beurt.
 • 21 september 2016 – verzoek gemeente Nunspeet aan Gedeputeerde staten. De Provincie Gelderland gaat er prat op dat ze natuurbegraven aan banden legt. Maar het ontwerp is nog niet kenbaar gemaakt of de eerste gemeente vraagt al om verruiming, met Welna op nog geen 8 km afstand.
 • 21 mei 2015 – nieuwsblad de band – De Dorpsvereniging van Elspeet is tegen natuurbegraafplaats Bosrand. De dorpsvereniging noemt het een onomkeerbare verstoring van de rust, schadelijk voor de natuurlijke omgeving, ecologische structuren en beschermde diersoorten. Het lijkt er op dat het overwaait…
 • 10 februari 2015 – Nunspeet huis aan huis.nl – Elspeterbos BV wil op particulier landgoed een 50 hectare grote natuurbegraafplaats exploiteren. Zwijnen moeten wijken, burgers zijn bezorgd en spreken hun bezwaren uit.

Epe – Nog meer natuurbegraafplaatsen?

 • 8 december 2016 – headlines.nl – Gemeenteraad Epe neemt verstandig besluit en maakt van het kwetsbare natuurgebied Woesterberg geen begraafplaats.
 • 17 november 2016 – Veluweland.nl – het inzicht stijgt, de tegenstand neemt toe. De meerderheid lijkt tegen en toch wordt de knoop niet doorgehakt…
 • 10 november 2016 – De Stentor.nl – College negeert de meerderheid van de raad en stelt besluitvorming rond een begraafplaats op een unieke locatie in de natuur uit tot 8 december.
 • 09 november 2016 – Uitvaart.nl – Steeds sneller ziet de politiek in dat van natuur een begraafplaats maken niet kan rekenen op instemming van burgers.
 • 19 oktober 2016 – de Stentor – Bezorgde burgers verenigen zich en starten een protest tegen verspilling van natuur door de gemeente.
 • 22 januari 2016 – Veluweland.nl – Het college krijgt haar zin en mag € 25.000 extra uitgeven voor nog meer onderzoek voor nog meer natuurbegraafplaatsen in Epe. Gemeenteraadsleden vragen zich tandenknarsend af wat voor dit geld niet beter had kunnen worden gedaan. En wij met hen.
 • 22 december 2015 – Veluweland.nl – Twijfel en tweespalt in de Raad. Natuurbegraven aansluitend aan de bestaande begraafplaats Norelbos, groots begraven op landgoed Welna of nog een locatie op steenworp afstand van landgoed Welna in Woesterberg? Met vele initiatieven in de directe omgeving binnen de gemeente en ook erbuiten lijkt de raad realiteitszin te verliezen met nog geen 200 natuurbegravenissen per jaar (2013) in heel Nederland.
 • 30 november 2015 – de Stentor – Omwonenden melden de ongeschiktheid van de gekozen locatie Woesterberg. De natuur met een actieve dassenburcht voorop moeten wijken voor het geweld van nog meer begraafplaatsen in natuurgebieden. De locatie in Emst is de klos meldt de wethouder. D66 en GroenLinks zijn kritisch.
 • 16 november 2015 – de Stentor – hoe meer natuurbegraafplaatsen des te beter aldus het college in Epe. Met al zo’n tien initiatieven aan beide zijden van de IJssel en nog geen 200 natuurbegrafenissen per jaar in heel Nederland kunnen er nog wel twee natuurbegraafplaatsen bij in Epe vindt het college in Epe.
 • 15 november 2015 – Veluweland – Gemeente Epe wil in 2016 onderzoek doen hoe natuurgebied Woesterberg kan worden omgevormd tot een begraafplaats.
 • 2 juli 2015 – Veluweland.nl – Gemeente Epe koerst aan op één natuurbegraafplaats. De juichende toon van een jaar geleden heeft plaats gemaakt voor realisme. De gemeente loopt op termijn risico’s met het toestaan van ‘natuur’ begraafplaatsen, terwijl de bestaande begraafplaatsen al veel gemeenschapsgeld vragen en burgers steeds vaker kiezen voor cremeren. Wordt het een natuurbegraafplaats van en voor de gemeenschap of vechten de verschillende landgoederen het in een moordende concurrentie uit om commercieel ‘natuur’begraven op hun landgoed aan te mogen bieden? De financiële consequenties worden na de zomer duidelijk.
 • 13 mei 2015 – CDA – aankondiging bijeenkomst over natuurbegraven in Epe.
 • 12 mei 2015 – De weekkrant: Gemeente peilt de gedachten bij bewoners over nog meer ‘natuurbegraafplaatsen’ in de gemeente Epe.

Epe – Landgoed Welna

 • 17 juli 2014 – Met een nieuw beleidsplan voor begraafplaatsen heeft de gemeente Epe een opening gemaakt voor Landgoed Welna om een ‘natuurbegraafplaats’ te ontwikkelen. Landgoed Welna wil in eigen beheer op 10 hectare commercieel ‘natuurbegraven’ realiseren.

Ermelo – Leuvenumse bossen

Geesteren – Berkelland – Algemene begraafplaats Sprakelberg (2017)

Gelders Landschap & kastelen

 • 18 april 2014 – Gelders Landschap start onderzoek naar ‘natuurbegraven’.

Gendringen

De Hoge Veluwe (2015)

‘Urnengedenkpark’ midden op het natuurmonument De Hoge Veluwe, commercieel uitgebaat door Urnengedenkparken Nederland BV.

Kootwijk

 • 2016 – 05-24 – Barneveldse Krant.nl – Gemeente wil bestaande begraafplaats voorzien van een natuurbegraafplaats.

Lochem – Lochem (1929)

Gemeentelijke begraafplaats, 750 graven per hectare, 8 ha.

Putten

 • 24 oktober 2017 – de Puttenaer.nl – Geen draagvlak meer voor natuurbegraafplaats in Putten.
 • 24 oktober 2017 – De Stentor – Streep door natuurbegraafplaats in Putten.
 • 21 september 2017 – De Puttenaer.nl – Kans op natuurbegraafplaats nihil.
 • 4 februari 2017 – De Puttenaer – er komt onderzoek naar een natuurbegraafplaats aansluitend aan begraafplaats Schootmanshof.
 • 7 oktober 2015 – Wij Putten – komt binnenkort met discussienota.
 • 22 april 2015 – Wij Putten – promotie voor natuurbegraven zonder één kritisch woord.
Zwijnen zijn niet welkom in de nieuwe natuur van natuurbegraafplaatsen

Wie moet op de Veluwe wijken? Hoe natuurlijk is natuurbegraven eigenlijk? Waar is ruimte voor de vos, het wilde zwijn en andere aaseters? Mag een konijn ongehinderd graven op een natuurbegraafplaats? Hoeveel hekken willen we er eigenlijk nog bij op de Veluwe? Is ‘een beetje vervuilen’ dan geen vervuiling?

Rheden – Dieren – uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Heiderust (2015)

Gemeentelijke begraafplaats, 3 hectare aanpalend aan algemene begraafplaats.
Verlieslijdende gemeentelijke begraafplaats Heiderust begraaft nu ook in natuurgraven om de begraafplaats kostendekkend te houden. Vooralsnog succesvol met 35 verkochte natuurgraven in 2015 vooral aan belangstellenden jonger dan 40 jaar. 15 graven zijn in gebruik.
Zowel de inkomsten als de kosten worden hiermee door de gemeenschap gedragen. Commerciële grafrechthandel wordt hiermee voorkomen.

Sinderen – Antoniuskapel

 • 8 september 2020 – de Stentor – De kerkrentmeesters “willen hun geld vanwege verkoop van de pastorie goed wegzetten.” Door aankoop van een aangrenzend perceel willen zij bij de historische Antoniuskapel een natuurbegraafplaats realiseren. 

Wapenveld – gemeente Heerde – Landgoed de Polberg

In Wapenveld is een particulier initiatief voor ‘natuurbegraven’ op landgoed de Polberg. Het college van Heerde ondersteunt het plan.

 • 22 november 2020 – de Stentor – “Buren vrezen massagraf in Veluwse natuur”. Tienduizenden graven vlakbij Wapenveld.
 • 17 sept 2020 – de Stentor – Verzet neemt toe, burgers protesteren tegen komst begraafplaats. Ze organiseren zich in een Stichting “Liever bos dan botten“.
 • 17 juli 2020 – de Stentor – De landgoederen De Polberg en Winfried, naast elkaar gelegen van oorsprong de Jacobahoeve, willen over beide landgoederen verspreid gaan begraven in de Wapenveldse bossen. Daarmee wordt ook hier van een natuurlijk landgoed een begraafplaats gemaakt. Het gaat om 60 hectare. De wethouder wil niet nadenken over de natuur terugbrengen op een algemene begraafplaats. Het college draagt liever bij aan het commercieel verplaatsen van een begraafplaats naar de natuur. Verdere verliezen voor de algemene begraafplaats zijn voor belasting betalende burgers.
 • 7 januari 2016 – uitvaart.nl – Gemeente Heerde wacht op beleid Provincie Gelderland. Mensen die Wapenveld willen zien als een toeristische toplocatie kunnen weer (ingehouden) ademhalen. In Wapenveld zijn twee landgoederen voornemens om naast de nu al verlies draaiende algemene begraafplaats van Wapenveld een concurrerende begraafplaats te openen. Minder natuur en meer begraafplaatsen, hoe wenselijk is dat, daar gaat de Provincie Gelderland zich nu over buigen.
 • 5 oktober 2015 – gemeente Heerde – notitie met de stand van zaken omtrent de twee natuurbegraafplaatsen in Wapenveld afgegeven door wethouder van Dijk.
 • 4 september 2015 – Veluweland.nl – Marketing machine van landgoed de Polberg komt op stoom. Maar gaan de verkoopargumenten werken?
 • 2 september 2015 – Veluweland.nl – geen groen licht voor twee natuurbegraafplaatsen in het toeristische dorpje Wapenveld.
 • 31 augustus 2015 – De Stentor – meer informatie over dodenakkers in Wapenveld gewenst. Zoek niet verder, men vindt het op deze website.
 • 26 augustus 2015 – Veluweland.nl – Reactie landgoedeigenaar op komst 18.000 doden in Wapenveld: met een uitkijktoren maken we van een begraafplaats een toeristische attractie.
 • 13 augustus 2015 – Uitvaartmedia – Provincie Gelderland gaat beleid maken met het oog op de snelle groei van het aantal natuurbegraafplaatsen in koploper Gelderland.
 • 24 maart 2015 – Gemeente Heerde – Discussienota commissie ruimte gemeente Heerde. Voorziet substantiële economische groei van de gemeente door ‘natuurbegraven’. Zonder dit te onderbouwen met cijfers (die er ook niet zijn). Ook ziet zij het imago van de gemeente verbeteren door twee nieuwe begraafplaatsen pal naast recreatiegebieden ‘open te stellen’.
 • 2 september 2014 – Recreatieschap Wapenveld – promo voor ‘natuurbegraven’ als recreatieve trekpleister voor toeristen.
 • 16 juli 2015 – De Stentor – De Polberg wil een toren. Jongeren van het Sprengercollege mogen eeuwigdurend onderhoud doen op de natuurbegraafplaatsen. Allemaal mooie plannen die in september openbaar zullen worden. Het artikel is nog te lezen via Blendle.
 • 20 april 2015 – gemeente Heerde – discussienota over de wenselijkheid van een commerciële begraafplaats op landgoed de Polberg. De commissie is van mening dat ze goede sier kan maken bij de ‘cittaslow’ gemeenten met drie begraafplaatsen waarvan twee commercieel in een superklein dorpje Wapenveld. 18.000 stoffelijke overschotten extra en vernietiging van de culturele historie is iets volgens de commissie dat het imago van Heerde goed zal doen. Lees en huiver extra bij paragraaf 1.3. Wij mediteren er nog steeds over (omdat we niet meer in slaap komen).
 • 11 april 2015 – De stentor – Polberg ligt voor op Winfried, een naastgelegen landgoed dat ook wil gaan ‘natuurbegraven’. Met 9800 begraafplekken die gepland zijn op de Polberg is Wapenveld kennelijk nog niet voldoende voorzien van ‘natuurgraven’. Het artikel is nog te lezen via Blendle.

Wapenveld – gemeente Heerde – Landgoed Winfried

 • 9 december 2015 – Veluweland.nl – Gemeente Heerde keert zich steeds meer tegen natuurbegraven nu de provincie beleid aan het formuleren is maken de twee initiatiefnemers Polberg en Winfried geen schijn van kans meer.
 • 2 september 2015 – Veluweland.nl – Geen drie begraafplaatsen in Wapenveld. Gemeente wacht op provinciaal beleid. Commissie ruimte deelt de mening dat natuurbegraven te ondiep plaatsvindt.
 • 31 augustus 2015 – notitie Gemeente Heerde – Gemeente neemt geen verantwoordelijkheid voor hoeveelheid natuurbegraafplaatsen in Wapenveld.
 • 28 augustus 2015 – Veluweland.nl – Provincie Gelderland schrijft de gemeente Heerde dat het onwenselijk is om het stichten van begraafplaatsen over te laten aan de markt.
 • 25 augustus 2015 – de Stentor – Kan het piepkleine toeristische dorpje Wapenveld 18.000 doden bergen met vernietiging van twee van de zes monumentaal en cultureel waardevolle landgoederen? Bezorgde burgers vragen zich af welke politici dit normaal en wenselijk vinden. Provinciaal beleid ontbreekt, de (vastgoed)markt kan bepalen. Totdat de gemeentepolitiek wakker wordt. Hoe wenselijk is dit eigenlijk?
 • 24 augustus 2015 – Veluweland.nl – Het college wil ‘de markt’ haar werk laten doen met alleen maar verliezers.
 • 12 augustus 2015 – de Stentor – Strijd tussen landgoed Winfried en landgoed de Polberg over hoeveel natuurbegraafplaatsen een klein dorpje als Wapenveld aankan.
 • 25 april 2015 – Veluweland – Tweede ‘natuurbegraafplaats’ zorgt voor onrust bij concurrerende exploitant. College heeft toch positieve grondhouding en wil wel twee ‘natuurbegraafplaatsen’ in het dorpje Wapenveld waar al 26 hectare is omgevormd tot begraafplaats op Landgoed Polberg.
 • 24 maart 2015 – Gemeente Heerde – Discussienota commissie ruimte gemeente Heerde. Voorziet substantiële economische groei van de gemeente door ‘natuurbegraven’. Zonder dit te onderbouwen met cijfers (die er ook niet zijn). Ook ziet zij het imago van de gemeente verbeteren door twee nieuwe begraafplaatsen pal naast recreatiegebieden ‘open te stellen’.

Winterswijk – algemene begraafplaats

 • 25 januari 2018 – Achterhoek Nieuws – ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding algemene begraafplaats met oa een natuurbegraafplaats komt ter inzage op 31 januari.

Hoeveel kwetsbare natuur en cultuurlandschap mag worden omgevormd tot een begraafplaats om natuurbegraven in Gelderland ingang te doen laten vinden? Waarom eigenlijk? Alleen vanwege commerciële en financiële redenen? Zijn er niet al genoeg noodlijdende begraafplaatsen in Gelderland?

natuurbegraafplaats Rheden

Algemene begraafplaats Heiderust biedt natuurgraven aan om daarmee een financieel tekort op te vangen. Door op algemene begraafplaatsen ook natuurgraven toe te staan wordt commerciële handel in grafrechten tegen gegaan. Inkomsten en uitgaven blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenschap.