Natuurbegraven in Utrecht

Van natuur een begraafplaats maken. En het verkopen als hulp aan de natuur. Dat is natuurbegraven. Op dit moment openen in rap tempo tientallen zogenaamde natuurbegraafplaatsen her en der en met beschadiging van de natuurlijke leefomstandigheden. In dit overzicht de situatie van natuurbegraafplaatsen in de provincie Utrecht.

Baarn – Landgoed Pijnenburg

 • 2018-05 Natuurbegraafplaats van Waarde blijkt actief (te worden) op dit mooie landgoed met oude kwetsbare bosbodems.
 • Een onderzoeksbureau vraagt bewoners hoe wenselijk ze een commerciële begraafplaats op landgoed Pijnenburg vinden.

Bilthoven – Den en Rust (2012)

Commerciële begraafplaats, aansluitend aan gemeentelijke begraafplaats, maximaal 1600 graven per hectare, 4 ha, 99 jaar grafrust, prijs per grafrecht (2018) € 5.275 plus € 1.025 voor het graven van het graf en dan komt de rest nog, dure jongens daar bij Dela.

De Bilt – Maartensdijk – landgoed Eykenstein

 • 2018-05 de familie Wassenaer lijkt te zwichten voor natuurbegraven. De gemeente de Bilt heeft zich positief getoond.

Doorn – gemeente Heuvelrug – Nieuwe Algemene Begraafplaats (2015)

Een ambtelijke werkgroep in de gemeente Heuvelrug wil vier begraafplaatsen concentreren tot één grote in Doorn. Met daarin ook een ‘natuurbegraafplaats’ 26 hectare groot met ± 100 graven per hectare.

 • 19 januari 2016 – Meijerink Uitvaartzorg – 1,5 hectare van de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn is in gebruik genomen als natuurbegraafplaats.
 • 1 november 2015 – natuurbegraafplaats Doorn – 1,5 hectare met ruimte voor 148 graven. Grafrust is 99 jaar. Prijs per grafrecht: € 5.160.
 • 16 september 2015 – De Gelderlander.nl – Nieuwe gemeentelijke begraafplaats met commerciële begraafplaats Heidepol in Ede/Arnhem als voorbeeld.
 • 15 juni 2015 – Uitvaart.nl – Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat 26 hectare natuur herbestemmen tot begraafplaats voor ‘natuurgraven’ en daarmee de concurrentie aan met Den en Rust in Bilthoven.
 • 6 oktober 2014 – Hillridge – Naar één (natuur)begraafplaats met crematorium

Soest – tussen Kooilaan en Gerritslaan – recreatiebos Hees

 • 24 februari 2018 – Gooi en Eemlander – Gemeenteraad stemt met 20 tegen 8 stemmen voor een stop op natuurbegraven.
 • 20 februari 2018 – www.zorgenomnatuurbegraafplaatssoest.nl – Zestien stellingen tegen het omvormen van NNN natuur in een begraafplaats voor de Randstad.
 • 12 februari 2018 – AD – Onvoldoende draagkracht om van de natuur een begraafplaats te maken in Soest is nu ook de mening van de directeur van Natuurbegraafplaatsen Van Waarde B.V.. Tot deze conclusie komt de directeur nadat verontruste burgers bij de politiek aan de bel trokken. In drie weken tijd is het plan van de baan. “In verkiezingstijd wordt alles vloeibaar” meent de directeur, zijn eigen vennootschapsrechtelijk perikelen daarmee verdoezelend. Het is de wethouder die geen rechte rug heeft lijkt hij daarmee te willen zeggen. Niet eerder waren burgers zo alert en daadkrachtig in Nederland!
 • 12 februari 2018 – Gooi en Eemlander – Natuurbegraafplaatsen Van Waarde B.V. gooit de handdoek in de ring.
 • 10 februari 2018 – AD – Onderzoeksrapport over natuurbegraven is besmet. Naar nu blijkt zijn Van Waarde, de uitbater van de begraafplaats in de natuur en Eerlewoude een venootschapsrechtelijke relatie, wat de onpartijdigheid van het rapport in twijfel brengt aldus de wethouder. De wethouder zegt van niets te weten over deze venootschappelijke verhouding, de directeur van Eerlewoude bestrijdt dit; de wethouder wist er van.
 • 9 februari 2018 – Gooi en Eemlander – natuuronderzoek kan naar de prullemand, Van Waarde en Eelerwoude in grote verlegenheid.
 • 20 januari 2018 – Soester Courant – Bezorgde burgers aan het woord over de komst van een begraafplaats in een recreatiebos.
 • 17 januari 2017 – Soester Courant – Pagina groot artikel over voornemen om de Soesterbossen van Hees om te vormen tot een megabegraafplaats. Buurtcomité maakt zich zorgen. www.zorgenomnatuurbegraafplaatssoest.nl
 • 17 december 2017 – AD – Soest komt op voor behoud van haar recreatieve bossen. Een buurtactiegroep meldt zich.

Zeist – gemeentelijke begraafplaats

 • 7 oktober 2015 – werkgroep toekomst begraafplaats – kritiekloze houding ten opzichte van eeuwigdurende graven in de natuur. Het brengt nu geld op dus moeten we snel zijn. Wat de consequenties zijn op de lange termijn voor omvorming van enorme stukken natuur tot begraafplaats lijkt niet ter zake. Zo gaat dat dus.
 • 18 november 2017 – AD – De vastgoedafdeling van ASR wil een nieuw verdienmodel met een begraafplaats in de natuur van meer dan 80 hectare in de bossen onder Soest. Midden in het gebied van het Natuurnetwerk Nederland, midden in de Ecologisch hoofdstructuur… Waar moet dat heen? Zit het college nu te slapen, of is ASR te invloedrijk?

Soest – Zandlaan

 • 14 juni 2018 – AD – Hernieuwde aanvraag voor een antroposofische natuurbegraafplaats in de Ecologische Hoofdstructuur is opnieuw afgewezen. De aanvrager dacht kans te maken in de nieuwe gemeenteraad, die in februari nog op grondige wijze natuurbegraven heeft afgewezen.
 • 23 mei 2016 – Gooi en Eemlander – College van B & W keuren opnieuw een verzoek af om natuur – nota bene in de Ecologische Hoofdstructuur – in een parkbegraafplaats te veranderen.