Natuurbegraven in Zeeland

Natuurbegraven in Zeeland is (gelukkig) nog niet op gang gekomen. Er zijn nog geen locaties bekend. Voor een natuurbegraafplaats heeft men hoger gelegen zandgronden nodig. Zeeland is daarmee niet geschikt voor natuurbegraven.