Natuurbegraven in Overijssel, Salland en Twente

Hoe denkt de Provinciale Staten over natuurbegraven in Overijssel:

 • december 2015 – De Provincie Overijssel denkt momenteel na of er beleid nodig is om de kwetsbare Overijsselse natuur te beschermen tegen de hype van steeds meer (commerciële) begraafplaatsen met tot gevolg vervuiling van de natuur.
protest tegen IJssellandschap die landgoed tot begraafplaats wil maken

Actuele informatie over natuurbegraven in Overijssel, Salland en Twente per plaats.

Hieronder een overzicht op plaatsnaam en naam met daarachter het jaar waarin de begraafplaats is geopend. Initiatieven voor een begraafplaats in de natuur hebben nog geen jaartal.
Klik hier voor natuurbegraafplaatsen in andere provincies.

Bathmen – Landgoed ‘t Hemeltje

Plan voor aanleg van een ‘natuurbegraafplaats’ op een gedeelte van Landgoed ’t Hemeltje, eigendom van Stichting IJssellandschap, deze organisatie promoot natuurbegraven in Overijssel.

 • 17 maart 2017 – Stichting IJssellandschap wil op acht hectare laag liggend land naast ‘t Hemeltje een natuurbegraafplaats ontwikkelen.
 • 18 augustus 2016 – De Stentor – Stichting IJssellandschap overweegt (nog steeds) een schadeclaim en poogt daarmee in de geschiedenisboeken te komen…
 • 20 april 2016 – RTVoost – bosbegraafplaats haalt het niet in Deventer gemeenteraad. Met een brede coalitie van VVD, ChristenUnie, Deventer Belang, DevernterNu, Gemeentebelang en CDA wordt met 18 tegen en 17 voor, het natuur- en cultuurlandschap vernietigende ‘verdienmodel’ van IJssellandschapafgeblazen. Niet de schadelijke aspecten van het plan, mooi in marketingtermen ingepakt, maar de lakse houding van IJssellandschap gaf de doorslag. Het draagvlak ontbreekt en dat maakt het plan politiek onhaalbaar. De gemeenteraad is mild: beter nu nee zeggen dan aan het einde, als alle plannen met hoge kosten zijn uitgewerkt.
 • 20 april 2016 – Gemeenteraad Deventer – Notulen met daarin de motie van Daaf Ledeboer (VVD), Arie de Niet (ChristenUnie)
  Bram Emens (Deventer Belang), Alex Gebhardt (DeventerNu), Marco Schoemans (Gemeentebelang, ondanks wethouder Liesbeth Grijsen die er voor is dat IJssellandschap eerst nog meer geld in het project stopt) en Henk Groothuis (CDA). De motie haalt het met 18 voor en 17 tegen, dankzij het gewogen oordeel van SP raadslid Eugène Kelder, waarmee de natuurbegraafplaats ‘t Hemeltje niet langer gesteund wordt door de gemeenteraad van Deventer.
 • 14 april 2016 – VVD Deventer – Stop met natuurbegraafplaats Bathmen. Al drie jaar probeert IJssellandschap tevergeefs bestaande natuur te veranderen in een begraafplaats. De VVD heeft daar geen geduld meer mee. Ook de ChristenUnie is tegen aldus de Stentor, op 20 april dienen zij een motie met deze strekking in in de gemeenteraad.
 • 16 februari 2016 – gemeente Deventer in brief aan het Levend Hemeltje – De gemeente Deventer laat weten dat haar geen verzoeken bekend zijn waarin burgers om een natuurbegrafenis vragen.
 • 31 december 2015 – o.a. De Stentor – IJssellandschap kan het niet meer alleen af en stuurt professionals (Dietz Communicatie, Marcel Essing) om de tegenstand tegen de begraafplaats in de natuur te breken. ‘Draagvlak creëren’ heet dat. Tegenstanders willen niet door de mangel gehaald worden en zijn beducht voor de lobby bij de lokale en provinciale politiek.
 • 3 september 2015 – De Stentor – bosbegraafplaats wankelt.
 • 3 september 2015 – rtv Oost – IJssellandschap heeft haar zaakjes niet voor elkaar, maar krijgt nog een half jaar de tijd om haar huiswerk te maken.
 • 2 september 2015 – Aktiegroep het Levend Hemeltje – petitie en toespraak aan de raadstafel over zorgen van burgers.
 • 20 augustus 2015 – CDA Deventer – is er eigenlijk wel behoefte aan zo’n begraafplaats? Is er wel een businessplan? Het CDA is gewend alle partijen aan te horen!
 • 13 augustus 2015 – De Stentor – Gemeenteraad Deventer kritisch over bestemmingsplanwijziging. Christen Unie, Deventer Sociaal, Deventer Belang èn Deventer Nu vragen om spoeddebat. Gemeentebelang met veel kiezers in de regio twijfelt…
 • 19 juli 2015 – Belangen Vereniging Bathmen – Bestuur wil de ontwikkelingen rond een begraafplaats op landgoed in de kleine gemeenschap van Bathmen nauw blijven volgen.
 • 2 juli 2015 – RTV Oost – verzet tegen begraafplaatsen in de natuur vraagt om landelijke aandacht.
 • 1 juli 2015 – Bathmensekrant.nl – informatieavond zonder de beloofde transparantie en zonder plan, zo presenteert IJssellandschap zich aan bezorgde burgers.
 • 25 juni 2015 – Belangen Vereniging Bathmen – spreekt zich uit, zij vraagt B&W van de gemeente Deventer om beleid te ontwikkelen over natuurbegraven voor de gemeente Deventer en de provincie te vragen hetzelfde te doen voor de provincie. Zij gaat het proces rondom de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats nadrukkelijk volgen.
 • 17 juni 2015 – Bathmensekrant.nl – bos begraven geen goed plan.
 • 10 juni 2015 – Bathmensekrant.nl – Natuurbegraven is geen winstgevende business lijkt het.
 • 4 juni 2015 – De Stentor – IJssellandschap gaat praten met Bathmen’s Oudheidskundige Kring over meningsverschil.
 • 1 juni 2015 – Deventertv.nl – Interview bezorgde bewoner over ‘natuurbegraven’ op ‘t Hemeltje.
 • 29 mei 2015 – Argumenten tegen – Bewoner schrijft stevig en gefundeerd stuk met argumenten tegen ‘natuurbegraven’ in Bathmen.
 • 28 mei 2015 – Petitie – Burgers van Bathmen ondersteunen PETITIE aktiegroep ”t Levend Hemeltje”.
 • 27 mei 2015 – Gemeente Deventer – Raadsmededeling, waarin een ‘natuurbegraafplaats’ in dialoog met de buren moet worden gerealiseerd.
 • 25 mei 2015 – RTV Oost – Commercieel ‘natuurbegraven’ krijgt steeds meer tegenstand.
 • 22 mei 2015 – De Stentor – Ambtenaren van Deventer lijken positief in pré-advies over omstreden plan ondanks breed verzet.
 • 7 april 2015 – De Stentor – Verzet van bezorgde burgers blijkt groot nu plannen IJssellandschap openbaar zijn. Overal hangen spandoeken.
 • 9 maart 2015 – De Stentor – Plannen gepresenteerd, 6000 graven in ‘bosbegraafplaats’, verzet neemt toe.
 • 6 maart 2015 – Advies van mr. W. van der Putten (een insider op gebied van (natuur)begraven in Nederland) over de haalbaarheid van nog een ‘natuurbegraafplaats’ in Overijssel: “Een begraafplaats in een productiebos klinkt niet erg aanlokkelijk.” In vergelijking met de vele concurrenten op prachtige locaties “is dat niet serieus te nemen”. (Volledig advies in ons bezit.)
 • 27 juni 2006 – de Stentor – Jaap Starkenborg rentmeester van het IJssellandschap vindt ‘t Hemeltje een ongeschikte locatie en focust volledig op landgoed Oostermaet.
 • Verzet tegen ‘natuurbegraven’ op Landgoed ‘t Hemeltje neemt toe.
 • 23 april 2014 – De Stentor – Bosbegraafplaats in regio Bathmen.
protest tegen komst natuurbegraafplaats Bathmen
fors burgerprotest helpt in Bathmen

Bentelo – Hof van Twente

Onaantrekkelijk perceel bos met weiland. Deze ondernemer heeft in the middle of nowhere weinig anders om mee te concurreren dan de prijs van een grafrecht.

 • 21 februari 2017 – Turbantia – Zienswijze sneuvelt en uitvaartondernemer Jan Nijhuis uit Bentelo mag duizenden graven verkopen in nu nog schone natuur.
 • maart 2016 – eigen waarneming – Er bleek er nog geen spade in de grond te zijn gezet. Van klanten is niets te merken. Het terrein ligt er troosteloos bij.
 • 3 december 2014 – Tubantia – Eerste natuurbegraafplaats van provincie Overijssel in Bentelo.

Diepenheim (2016)

‘Urnengedenkpark’ op landgoed Diepenheim, uitgebaat door Urnengedenkparken Nederland BV.

Diepenveen – Tjoenerhof (1970)

Gemeentelijke begraafplaats, 350 graven per hectare. 4 ha.

Haaksbergen – Stichting Hervormde begraafplaats (2017)

 • 24 januari 2017 – Turbantia – Stichting Hervormde Begraafplaats Haaksbergen heeft op haar kerkhof een hoekje met 80 natuurgraven gereserveerd. De prijs per graf is € 1500, in geval een dubbel graf overwogen wordt € 2250.

de Lutte – natuurbegraafplaats in gemeente Losser

de Lutte – Egheria ten Cate

 • 14 december 2017 – Uitvaart.nl – De Raad van State zet een streep door Urnenpark de Lutte.
 • 14 april 2015 – twitter – Urnenpark de Lutte – buurtprotest tegen omvormen van een natuurmonument van Natuurmonumenten tot urnenbegraafplaats. @egheria.
 • 12 september 2014 – Turbantia – Heibel om urnenbewaarplaats.

Nijverdal – natuurbegraafplaats op Het Kleine Blik nabij algemene begraafplaats Nijverdal

 • 26 september 2018 – Turbantia – Gemeente Hellendoorn wil zelf een natuurbegraafplaats uitbaten op Het Kleine Blik, aansluitend aan de nieuwe algemene begraafplaats. Het Kleine Blik vormt de uiterst kwetsbare ecologische verbindingszone tussen de Regge en de Sallandse Heuvelrug. Van een ecologische verbindingszone een begraafplaats maken, waar (in eerste aanleg) 250 stoffelijke overschotten mogen worden begraven, is voor de raad geen probleem. Zorgen van burgers hierover telden niet mee.
 • 28 juli 2018 – Turbantia – De gemeente Hellendoorn wil in Nijverdal, aansluitend aan de algemene begraafplaats ‘natuurgericht gaan begraven’. Het Kleine Blik is hiervoor – aldus de gemeente – de meest geschikte locatie. Omwonenden denken daar anders over en komen met alternatieven.
 • 1 december 2017 – Turbantia – Gemeente Hellendoorn wil nieuwe ‘begraafplek‘ in Nijverdal. Op de meest kwetsbare plek in de corridor tussen de Regge en Sallandse Heuvelrug. Van NNN gebied een begraafplaats maken en waar vossen straks vrij spel krijgen wordt nog niet gemakkelijk.

Olst – landgoed de Haere

 • 3 juli 2014 – Saxion hogeschool – Studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Saxion presenteren een ontwikkelvisie met een natuurbegraafplaats op Landgoed de Haere. De opdrachtgever Overijssels Landschap (met 3600 hectare grondbezit en 75 panden) is enthousiast. Het landgoed is tevens het hoofdkantoor van de organisatie.

Haarle – De Sprengenberg Sallandse Heuvelrug (westkant) gemeente Hellendoorn

Olst – steenfabriek Fortmond

 • 13 juli 2015 – RTVOost – om louter economische redenen (zonder lange termijn plan) staat natuurbegraven op de agenda van projectontwikkelaars die hiervoor een prijs van de provincie Overijssel ontvingen en nu hun plan met gemeenschapsgelden mogen maken.
 • 17-03-2015 – De Stentor – De kans is groot.
 • 13-03-2015 – De Stentor – Steenfabriek Fortmond als begraafplaats wint prijs van ‘ruimdenkers’, een initiatief van de provincie Overijssel.

Ommen – natuurbegraafplaats Hoogengraven (2020)

 

Twekkelo – Landgoed Christinalust

 • 17 december 2018 – de Roskam – coalitiegenoot VVD stemt tegen eigen coalitie, maar voorkomt niet dat de meerderheid voor een natuurbegraafplaats stemt. De robuuste verstening van een prachtig natuurgebied is een feit. Een nieuw precedent geschapen.
 • 21 maart 2018 – Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl – Met veel zorgen over dit kwetsbare landgoed in NNN gebied dient de stichting een zienswijze in bij de gemeente Enschede.
 • 27 februari 2015 TC Tubantia – Natuurbegraven Nederland BV wil een 27 ha groot landgoed omvormen tot begraafplaats. De buurt is nog niet ingelicht.

Twenterand – ergens in de natuur

Zuidbroek – Herdenkingsbos en natuurbegraafplaats

Zwolle – Uitbreiding begraafplaats Kranenburg

 • 15 juni 2021 – De Stentor – Maisveld niet geschikt voor natuurbegraafplaats.
 • 11 februari 2019 – De Stentor – Strijd om crematorium of natuurbegraafplaats, aansluitend aan Uitvaartcentrum Kranenburg. Steeds meer mensen kiezen voor cremeren. Meer dan 65% van de bevolking kiest er al voor. Zo rond de 1% kiest voor natuurbegraven. Het aantal overledenen stijgt de komende jaren. De noodzaak voor een extra crematorium is terecht, bovendien geeft een extra crematorium meer concurrentie en daarmee naar verwachting lagere uitvaartkosten voor de nabestaanden. Onze stichting verzet zich overigens niet tegen een natuurbegraafplaats aansluitend aan een bestaande begraafplaats en uitgebaat door de gemeenschap, zoals hier in Zwolle. Natuurbegraven neemt wel ontzettend veel grond in beslag, vervuilt, belast en is daarom geen duurzame keuze aldus de stichting.
 • 23 november 2018 – De Stentor – Begraven in een Vechtdallandschap. Begraafplaats Bergklooster, Crematorium Kranenburg en Uitvaartcentrum Kranenburg vormen samen de Stichting Natuurbegraafplaats Kranenburg Bergklooster. Een extra crematorium zorgt voor wat extra en belangrijke concurrentie, zo lijkt het en bedreigt daarmee nog de plannen.
 • 12 juni 2018 – de Stentor – Gemeente Zwolle kiest voor meer concurrentie, belanghebbende commerciële ondernemers zijn boos.
 • 23 maart 2018 – De Stentor – Aankondiging uitbreiding begraafplaats Kranenburg met een natuurbegraafplaats.

Hoeveel kwetsbare natuur en cultuurlandschap mag worden omgevormd tot een begraafplaats om natuurbegraven in Overijssel ingang te doen laten vinden? Waarom eigenlijk? Alleen vanwege commerciële en financiële redenen? Zijn er niet al genoeg noodlijdende begraafplaatsen in Overijssel?