Op 16 november 2016 heeft de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak in uitspraak 201509495/1/R2 het bestemmingsplan tot het inrichten van een begraafplaats in een natuurmonument van Natuurmonumenten in Loon op Zand volledig vernietigd. Daarmee zijn het Groene Hart van Brabant en onze stichting in het gelijk gesteld.