Onze stichting is zeer bezorgd over het voornemen van Natuurmonumenten om natuurbegraven op haar terreinen mogelijk te maken. Deze natuurgebieden zijn aangekocht met als doel ze te behouden voor de natuur. Commerciële uitbating middels het uitgeven van grafrechten past ons inziens absoluut niet bij deze doelstelling. Ook niet ‘als de leden daar om vragen’ zoals Natuurmonumenten graag als argument aanvoert. Ook andere eigenaren van natuurgebieden dreigen te zwichten voor de verleiding van korte termijn gewin.

Dat men daarbij de natuurbelangen niet scherp in het vizier heeft, blijkt uit de uitspraak van de Raad van State op 16 november jl. De Raad stelde onze stichting in het gelijk in onze bezwaren tegen de aanleg van een begraafplaats in natuurmonument Huis ter Heide bij Loon op Zand.

Steun ons met een gift, zodat wij de vermarkting van onze natuur kunnen blijven aanvechten. Maak uw gift over naar Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl op Triodosbank NL21 TRIO 0198 0454 33 onder vermelding van ‘donatie’.