Ontwikkeling natuurbegraafplaatsen in Gelderland zijn vastgelopen

De landgoederen De Polberg en Winfried in Wapenveld zijn voorbeelden van vastgelopen natuurbegraafplaatsen. De Provincie zag op tijd in dat natuurbegraven misschien op korte termijn verlichting geeft in de financiële lasten van een landgoedeigenaar, maar daarnaast alleen maar problemen geeft en ook het landgoederen op lange termijn niet helpen. Een met graven vol gelegd landgoed is immers daarna niets meer waard. Vanuit maatschappelijk belang zijn er geen voordelen te bedenken om grote hoeveelheden grond – in de natuur en op kwetsbare landgoederen – te bestemmen als begraafplaats.

Ooit kochten geslaagde ondernemers landgoederen om er lommerrijk te rentenieren. Enkele van deze eigenaren kunnen dat niet volhouden en zullen hun rijke bezit moeten verkopen, pijnlijk, maar zo is dat altijd al gegaan.

Het landgoed eerst oneigenlijk belasten met stoffelijke overschotten is -helaas- nog wel mogelijk in de Provincie Gelderland, maar dan met niet meer dan ± 3,5 ton stoffelijke overschotten per hectare. Waarmee men denkt dat het grondwater ed niet te veel wordt belast, zonder dat daar onderzoek naar is gedaan.

Zulke grote hoeveelheden stoffelijke resten mogen begraven is wel vreemd, wie bedenkt dat een boer in dezelfde gemeente nog geen big mag begraven omdat dit het milieu al te veel belast.

De Polberg heeft toch een ontwikkelteam gevraagd twee alternatieve plannen te ontwikkelen. Er ligt nu een vraag bij het college om hieraan mee te werken.