In opdracht van alle provincies heeft KWR (voormalig Kiwa, kennisinstituut over ‘water-wise’ opereren, zelfstandig sinds 2006) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons grondwater. In vrijwel al het ondiepe water zijn chemicaliën aangetroffen. Driekwart van ons grondwater is besmet met bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en andere verontreinigende stoffen.

Wij vragen ons af: zijn natuurgebieden, waar de kans op (een klein beetje) vervuiling nog afwezig is, de aangewezen gebieden om stoffelijke overschotten in achter te laten?

Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders vindt van niet. Een klein beetje vervuilen is ook vervuilen.
Patholoog Anatoom Noorduyn waarschuwt voor de negatieve effecten in en buiten natuurgebieden. Zelfs kleine hoeveelheden medicijnresten verstoren het bodemleven al enorm.

Volgens wetenschappelijk onderzoeker Annemarie van Weezel van KWR in H2O-online hebben veel mensen ten onrechte het beeld dat grondwater schoon is. Nu kan er nog goed drinkwater worden gemaakt, maar dat wordt in de toekomst lastiger door de brede verspreiding van chemicaliën. Daarom is bronbescherming heel belangrijk, aldus Van Weezel.

Alleen de provincie Gelderland stelt paal en perk aan natuurbegraven. Wordt het niet tijd dat alle provinciën natuurbegraven alleen nog op algemene begraafplaatsen toestaan? Geconcentreerd en onder controle voor wat ons grondwater betreft.

Veel drinkwater wordt gewonnen in onze natuurgebieden. Maar ook als we er geen drinkwater winnen: kunnen de laatste ongeschonden natuurgebieden in ons land nog gered worden als zelf Natuurmonumenten begraven in de natuur als een verdienmodel heeft geaccepteerd?