Ook al betreft het hier een algemene begraafplaats, dit is wat er van de natuur overblijft zodra dassen moeten wijken nadat men natuur bestemt tot begraafplaats. Gravende zoogdieren worden verjaagd. Dat vindt nu ook al plaats op natuurbegraafplaatsen, elk vers gegraven hol in een graf wordt keurig ’s morgens weer dichtgegooid. Niemand die het ziet. Gravende zoogdieren moeten wijken. Op een algemene begraafplaats is dit logisch. Een natuurbegraafplaats is hiermee geen natuur meer, maar een begraafplaats. Ook dat is logisch: Natuur is natuur, een begraafplaats een begraafplaats. Zodra men die om commerciële redenen denkt te kunnen vermengen wijkt de natuur. Stoffelijke overschotten voegen niets toe aan de natuur. Er is alleen maar schade, afgedekt met een romantisch plaatje (en financieel gewin voor de grafrechtverkopers).