De Brana lobby is een ‘branche organisatie’. In de Brana lobby draait het allemaal om nog meer natuur om te kunnen vormen tot begraafplaats. Op de website natuurbegraafplaats-waaromniet.nl vindt u gedetailleerd alle argumenten waarom dat geen goed idee is. In het persbericht van de Brana lobby hun (emotionele) reactie daarop. Oordeel zelf: hoeveel kwetsbare en schaarse en nieuwe natuur mag van u omgevormd worden tot begraafplaats?

Dit is onze officiële reactie:

De Brana lobby is niet blij met onze oppositie tegen natuurbegraven. Wij betwisten nut en noodzaak van het commercieel natuurbegraven en zijn van mening dat het veel schade aan de natuur berokkent. Daar doet een zelf bedachte Gedragscode niets toe of af: Het is de slager en zijn eigen vlees.
Dat de natuur leidend zou zijn geloven wij niet. De natuur is lijdend en de portemonnee leidend. In bestaand gesloten bos kan geen graf worden gedolven zonder schade aan wortels van bomen en struiken. Zeker als men honderden graven per ha wil maken zoals Brana voorstelt.
En met die bijdrage aan het onderhoud van de natuur valt het ook reuze mee: €50,– per een voor duizenden Euro’s verkocht grafrecht en dat om ‘eeuwig’ onderhoud te financieren. Dat kon royaler.