Een onderzoek naar de wenselijkheid van stoffelijke overschotten in de natuur wordt aangekondigd.

De stichting natuurbegraafplaats-waaromniet.nl heeft kennisgenomen van het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 1 maart 2017 om de aanleg van zogenaamde natuurbegraafplaatsen in de Gelderse natuur onder voorwaarden mogelijk te maken. Het zal leiden tot veel extra hekken in de natuur en aantasting van de leefomgeving van mens en dier. “Dit alles ter wille van winstbejag. De natuur is weer eens weerloos.” aldus de secretaris van de stichting Theodoor Sandberg. De principiële keuze van natuur geen begraafplaatsen te maken lijkt hiermee gepasseerd. De stichting heeft een persbericht uitgegeven.

In een laatste poging al deze begraafplaatsen  te weren van o.a. de Veluwe stuurde de stichting een brief waarin zij haar zorgen uitspreekt. Met stoffelijke overschotten zouden we zorgvuldiger om moeten gaan:

  • niet zo ondiep moeten willen begraven, de minimale diepte van een natuurgraf moet twee meter zijn, zodat vossen er niet meer bij kunnen komen. Nu moeten vossen worden afgeschoten of geweerd met hoge hekken. Allebei onwenselijk, want dat maakt de natuur tot een begraafplaats.
  • schadelijke stoffen zoals medicijnresten mogen niet ongecontroleerd in de natuur worden achtergelaten. Moderne medicijnen verstoren het bodemleven (bij ondiepe graven) en grondwater oncontroleerbaar.
  • we zijn erg verbaasd dat de Staten gekozen heeft voor vele kilometers extra hekwerk op de Veluwe. Wie is hier nu eigenlijk mee gebaat?

Toch is niet alles verloren aldus Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl. De stichting zal het “snelle” onderzoek dat is aangekondigd en in een halfjaar klaar moet zijn kritisch volgen en de beperking van het aantal graven tot 50 per hectare zal de snelle groei van begraafplaatsen in de Gelderse natuur en cultuurlandschap mogelijkerwijs iets afremmen.

De stichting zet haar strijd tegen deze dwaze vorm van  ‘natuurbeheer’ door.