Natuurbegraven in Limburg

Er is ons geen beleid of stellingname bekend van het Gouvernement van de Provincie Limburg inzake natuurbegraven in Limburg.

 

Geleen – Danikerberg

 • Burgers komen in verzet tegen het veranderen van natuur in een begraafplaats.
 • 14 februari 2024 – 1Limburg – Plannen begraafplaats in een kwetsbaar natuurgebied gaan in de ijskast vanwege bezwaren van bezorgde burgers. Natuurmonumenten denkt geld te kunnen verdienen door natuur om te vormen tot begraafplaatsen en wil doorzetten.

Kerkrade – Eygelshof (2017)

 • Commerciële begraafplaats met 4000 graven.
 • Midden in Eygelshoven, omringd door woningbouw en industrie, in een oude bruinkoolmijn wordt een commerciële ‘natuurbegraafplaats’ ontwikkeld door Natuurrust Eygelshof BV.

Maastricht – Begraafplaats Tongerseweg

College wil een ‘natuurbegraafplaats’ inpassen op de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht.

 • 22 november 2017 – De Limburger – Maastricht krijgt groot herdenkingsbos en natuurbegraafplaats aansluitend aan begraafplaats Tongerseweg.
 • 12 februari 2014 – GroeneUitvaart – bericht in ‘de Limburger’ (Het originele bericht staat niet meer online).
 • 7 april 2015 – CDA voorzitter Schevers draagt het college op om de vestiging van een begraafplaats in één van de ‘prachtige natuurgebieden’ te onderzoeken. Bron: Lokale Omroep Gemeente Onderbanken (LOO).

Meerssen – Ulestraten

Molenhoek – landgoed Jachtslot De Mookerheide (2019)

Commerciële begraafplaats.

 • 17 april 2019 – de Gelderlander – De Raad van State vindt dat als de firma Waardenburg – betaalt door Natuurbegraven Nederland – zegt dat alles oké is een verandering van een oud en kwetsbaar natuurmonument in een begraafplaats mogelijk moet zijn. Lees de reacties op de publicatie in de Gelderlander. Daarmee is de Mookerheide het eerste natuurmonument dat vanwege een verdienmodel verandert in een begraafplaats. Als het aan Natuurmonumenten ligt gaan er vele natuurmonumenten volgen. Begrijpt u het nog? Veehouders sluiten hun bedrijven vanwege stikstof dat in de natuur kan neerdalen. En Natuurmonumenten start met substantiële toevoeging van stikstof IN kwetsbare natuur omdat dat meer opbrengt.

 • 23 februari 2019 – Gelderlander – Jachtslot de Mookerheide was altijd een top natuurmonument, gelegen in de goudgroene zone, NNN gebied… Nu ineens is het slechts een productiebosje, van generlei waarde… Hoe zit dat en waarom zo ineens… Het oeroude bos wordt gedegradeerd, maar waarom dan? Op topotijdreis.nl is te zien dat er sinds de komst van topografische kaart al bos was, op de foto hierboven is de situatie van 1868 te zien en de geplande begraafplaats is er met een rode lijn in zichtbaar gemaakt. Hoe oud moet een bos eigenlijk zijn om van waarde te worden bij Natuurmonumenten?
 • 13 maart 2017 – Gelderlander – Natuurmonumenten wil 14 duizend lijken in zestig jaar begraven in een kwetsbaar NNN natuurmonument. Dat is vier begrafenissen per week, de komende zestig jaar. Op Heidepol ging de verkoop van grafrechten vele malen sneller, daar zou de begraafplaats in de natuur in 40 jaar vol gelegd zijn. Nu gaat men uit van minder dan tien jaar. Onze stichting gaat de Raad van State vragen of dit zo wel mag, waarbij het vervuilen van NNN natuur centraal zal staan.
 • 6 maart 2017 – Gelderlander – Bewoners Molenhoek komen in opstand tegen een mega begraafplaats op de Mookerheide. Ze zien het niet zitten dat er de komende jaren 14.000 rouwstoeten door hun smalle straatjes een natuurmonument tot begraafplaats maakt. Volgens Natuurmonumenten zijn er alleen maar voordelen te verwachten (zonder dit verder toe te lichten). Iedereen is voor deze verandering van natuurmonument tot begraafplaats; nota bene in NNN gebied. Ook de politiek, onwetend van wat ze feitelijk toestaat, wordt wakker, maar verwerpt de bezwaren van onze stichting in hun raadsvergadering bij hamerslag.
 • 25 oktober 2017 – Mook en Middelaar – bekendmaking bestemmingsplan wijziging van natuur (natuurmonument) naar begraafplaats.
 • 13 juli 2016 – Natuurmonumenten – opnieuw een landgoed (150 hectare) in financiële problemen waar een begraafplaats in de natuur (in marketingtermen een natuurbegraafplaats) de problemen gaat oplossen. Voor financieel gewin wordt een natuurmonument een begraafplaats met vernietiging van natuurwaarden (zie de Maashorst, uitgebaat door Natuurbegraven Nederland BV, de vaste partner van Natuurmonumenten).
  Op 13 september 2016 mag men zich komen oriënteren op een voorlichtingsbijeenkomst, waarvoor men zich kan opgeven bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten noemt dit “in de oude glorie herstellen”, ook bezorgde burgers zijn welkom.

Schinnen

Onderzoek naar begraven in de natuur

 

Sint Odiliënberg – Bergerbos (2003)

Commerciële begraafplaats, onbeperkt aantal graven, 8 ha.

Sittard – Lahrhof

Gemeentelijke begraafplaats

Venlo – Maasbree – Venlo Maasbree (2010)

Commerciële begraafplaats, onbeperkt aantal graven per hectare, 13,5 ha.

 

Venray – Weverslo (2010)

Commerciële begraafplaats, 100 graven per ha. 5 ha.