Natuurbegraven in Noord-Holland

Alkmaar – Natuurbegraafplaats Geestmerloo
Recreatieschap Geestmerambacht mag een 11 ha. grote ‘natuurbegraafplaats’ aanleggen met 5500 graven en 1650 urnengraven. Het terrein (24 ha.) ligt naast een woonwijk. Men combineert ‘natuurbegraven’ met recreatie. In het recreatieve natuurpark is ook een herdenkingsbos voor overleden kinderen gepland, het Bos der Omarming. In dit bos wordt jaarlijks de gelegenheid gegeven een boom te planten om een overleden kind te gedenken.

 • 15 februari 2019 – Alkmaar Centraal – De gemeenteraad van Alkmaar overweegt een aanwijzingsbesluit te nemen voor 11 hectare begraafplaats tegen een woonwijk aan.
 • 19 juni 2018 – Aklmaar Centraal – Vlak tegen een woonwijk aan mag begrafenisondernemer Dunweg 7150 overledenen begraven, een geschatte omzet van 25 miljoen. Daar zijn ingrijpende landschappelijke inpassingen voor nodig.
 • 5 augustus 2017 – Noordhollandsdagblad – rechter gaat akkoord met cijfers over de financiële haalbaarheid van recreatieplas anex natuurbegraafplaats. Bezorgde burgers zien het niet zitten om 5500 zogenaamde ‘natuur’ graven (meer dan 375 ton stoffelijke overschotten) met daarin ook schadelijke medicijnresten voor hun deur met een – u leest het goed – recreatiepark te combineren. Terwijl een boer nog geen big mag begraven omdat dit schadelijk is voor het milieu…
 • 25 november 2016 – Noordhollandsdagblad – geen gevaar voor lijkvocht in de recreatieplas vindt de bestuursrechter.
 • 24 november 2016 – bestuursrechter doet uitspraak. uitspraak 1 en uitspraak 2. De financiering is wankel, de uitbaters wordt gevraagd aan te tonen dat dit toch in orde is.
 • 13 oktober 2016 – zittingsdatum Rechtbank inzake bezwaar van bezorgde burgers tegen het combineren van 5500 graven met een recreatiegebied met louter financiële motieven.
 • 31 oktober 2015 – Noordhollands dagblad.nl – Bezorgde burgers worden niet gehoord door de Alkmaarse raadcommissie. 5500 graven tussen stadswijk en recreatiegebied moet kunnen. Leefbaar Alkmaar vindt dat de bezorgde burger niet door het college gehoord is.
 • 3 juli 2015 – NH Dagblad – Alkmaarsche Courant – Gemeente Langedijk heeft geen bezwaar. Alleen financiële argumenten lijken van belang.
 • 5 december 2014 – Noord-Hollands Dagblad – Geestmerloo stap dichterbij. Protest van wijkbewoners, die recreatie niet vinden passen op een begraafplaats, wordt ‘ingepast’.
 • Op website Recreatieschap Geestmerambacht is geen informatie over de nieuwe commerciële begraafplaats te vinden.
 • 4 februari 2015 – Alkmaarse Courant – Omwonenden worden niet gehoord. Een serie emotionele inspraakavonden lijkt de begraafplaats in een nieuw aan te leggen recreatiegebied niet tegen te houden, nota bene met een aan te leggen recreatieve zwemplas, die lager komt te liggen dan de begraafplaats.

Amstelveen – Zorgvlied (2009)

Gemeentelijke begraafplaats, 1175 graven per hectare, 0,3 ha.

Bloemendaal – Landgoed Leyduin, e.a.

Plannen voor ‘natuurbegraven’ op de 17de-eeuwse landgoederen Leyduin, Woestduin en Vinkenduin, eigendom van Landschap Noord-Holland.
Inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn verrast en verbaasd over de plannen om cultuurhistorische gronden te ‘verkwanselen in plaats van te koesteren’. De gemeente en de politiek weten deze cultuur- en natuurhistorische gronden op waarde te schatten en zijn geen voorstander. Bestaande begraafplaatsen in deze regio zijn veelal gelegen in mooie duingebieden en hebben, gezien het huidige aantal bijzettingen, voor de komende 100 jaar voldoende plaats.

Halfweg – Houtrak – gemeente Haarlemmerliede

Recreatieschap Spaarnwoude denkt een verdienmodel gevonden te hebben in ‘natuurbegraven’. Vier commerciële uitbaters hebben hun plannen in het najaar van 2014 ingediend.

 • 16 februari 2016 – College gemeente Haarlemmerliede – raadsbesluit waarin het college in principe medewerking verleent aan Natuurbegraven Nederland B.V. voor het onderzoeken en uitwerken van een natuurbegraafplaats in Houtrak. Een werkelijk prachtig stuk recreatie- en natuurgebied wordt daarmee onder druk gezet om een eeuwigdurende commerciële begraafplaats te worden.
 • 4 november 2015 – Een verkenning voorziet in de mogelijkheid om evenemententerreinen, recreatie, paardensport, golf èn natuurbegraven (pagina 31) te combineren in Houtrak. Spaarnwoude zegt voor natuur en recreatie te zijn. Een begraafplaats is geen natuur en ook niet geschikt in combinatie met recreatie. ‘Modern en duurzaam’ lijkt daarmee meer op als er maar geld verdiend wordt.
 • Op de website van Recreatieschap Spaarnwoude is geen informatie over hun nieuwe commerciële begraafplaatsen midden in recreatiegebieden te vinden.

nm-begraafplaats-3-plus-tekst

Texel – de Koog

 • 11 januari 2017 – Texelse Courant – Gemeente twijfelt aan financiële consequenties van natuurbegraven – werkelijk midden in een toeristische omgeving bij paal 21 – en zet natuurbegraven in de ijskast.

Velsen – Heerenduinen

 • 15 februari 2017 – Natuurmonumenten ziet een begraafplaats in de kwetsbare natuur toch niet zitten. Wat vorige week nog ‘gewoon productiebos’ was is nu weer kwetsbaar duinbos. Wie snapt Natuurmonumenten nog als zij de natuurbegraafplaats vooral niet wil om de Amerikaanse Vogelkers te sparen? Of was het toch gewoon omdat er twee ijzersterke zienswijzen waren ingediend?
 • 7 november 2016 – Stichting Natuurbelang – Stichting Natuurbelang stuurt een zienswijze in om daarmee (op indrukwekkende wijze) bezwaar te maken tegen de natuurbegraafplaats Heerenduin in buitengewoon kwetsbaar duinbos. Natuurmonumenten wil van dit nationaal park een zeven hectare grote begraafplaats maken.
 • 20-07-2016 – uitvaartmedia – natuurbegraafplaats in nationaal park. Weer een begraafplaats van Natuurmonumenten. Er moet geld verdiend worden aan het omvormen van natuurmonumenten. 7 ha. wordt een begraafplaats, nota bene gelegateerd aan Natuurmonumenten...
 • Natuurbegraven Nederland BV vermeldt deze locatie op haar website.
 • 4 september 2015 – Uitvaart.nl – Bij opening ‘buitenaula’ wordt gesproken over onderzoek naar natuurbegraafplaats in samenwerking met Natuurmonumenten.