Stichting Natuurbelang heeft op 7 november een zienswijze verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in reactie op het voornemen van Natuurmonumenten om een kwetsbaar duinbos om te vormen tot begraafplaats om daarmee korte termijn extra inkomsten te genereren. Stichting Natuurbelang maakt in de zienswijze o.a. bezwaar tegen de grafdichtheid in nota bene een duinbos, dat volgens Alterra (Terug naar de natuur blz. 58) ongeschikt en niet acceptabel is om een begraafplaats van te maken.