Eind november 2016 stond Natuurmonumenten in de schijnwerpers vanwege haar voornemen om meerder van haar natuurgebieden te veranderen in begraafplaatsen. Hieronder leest u meer over de uitspraak van de Raad van State inzake het natuurmonument Huis ter Heide en over de discussie over natuurbegraven die vervolgens ontstond in de media.

Hoeveel natuur mag van u eigenlijk een begraafplaats worden? Steun ons in de strijd tegen vermarkting van de natuur.