Er wordt de laatste tijd veel geschreven over natuurbegraafplaatsen. Daarbij wordt het voorgesteld alsof er een groeiende behoefte bestaat aan deze vorm van begraven. Die stelling komt van degenen die denken eraan te kunnen verdienen.

 

De feiten wijzen in een andere richting.

Bij de bij de branchevereniging van natuurbegraafplaatsen aangesloten begraafplaatsen worden per jaar slechts circa 200 begrafenissen verzorgd. Dat is 0.15% van het aantal overledenen per jaar (140 000).

Het percentage crematies is nu 63 en zal naar verwachting jaarlijks met circa 1 procentpunt blijven stijgen tot 75%. Dat betekent dat nu ongeveer 50 000 personen ieder jaar nog worden begraven. Dit getal gaat in de komende jaren fors dalen door de stijging van het percentage crematies. Volgens het CBS gaat het jaarlijks sterftecijfer echter stijgen tot 215 000 in het jaar 2050.

Als het percentage van de crematies dan nog op 75 zou staan betekent dat dan weer sprake is van circa 50 000 begrafenissen per jaar.

Er is dus bepaald geen sprake van een groeimarkt maar van een aantal dat na een snelle daling pas in 2050 weer het huidige getal van begrafenissen bereikt.

Het valt daarom met de behoefte aan nieuwe begraafplaatsen wel mee.

Tenzij……men er zoveel geld mee denkt te kunnen verdienen dat ons een behoefte wordt aangepraat. Ten koste van het onbekommerd kunnen genieten van de natuur. Bespaar de natuur een grafstemming.

Th. Sandberg

BRON: Veluweland.nl