Op acht september 2015 heeft de provincie Gelderland een statenbrief verzonden over natuurbegraven in de provincie Gelderland.

De brief bevat twee bijlagen, één met een kaart waarop alle bedreigde (natuur)gebieden staan waar natuurbegraven mogelijk zou moeten zijn en een beleidsnotitie.