regionaal

/regionaal

Professor Lucas Reijnders over de schadelijke effecten van natuurbegraven

2017-09-01T18:14:58+00:00 January 4th, 2017|regionaal|

Professor Lucas Reijnders is kritisch over het vervuilen van de natuur door er een begraafplaats van te maken. In deze video (december 2016) legt hij uit waarom. Een stoffelijk overschot bevat onder andere amalgamen in het gebit, cadmium in de nieren, lood in de botten, kwik in het lichaamsvet, kunststoffen, protheses, conserveringsmiddelen. De mens staat [...]

Follow the Money over de begraafplaatsen van Natuurmonumenten

2017-09-01T18:14:58+00:00 January 4th, 2017|regionaal|

Een commerciële partij wil miljoenen omzetten door van natuur een begraafplaats te maken. Van Natuurmonumenten mag dat nota bene ook in natuurmonumenten. Doe maar 20 tegelijk, want het levert geld op. En wat levert dat Natuurmonumenten op? In 2014 dachten ze 600.000 euro te verdienen aan commerciële activiteiten, het werd een verliespost van € [...]

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl stuurt een zienswijze naar de gemeente Velsen inzake ontwerpbestemmingsplan bij begraafplaats Duinhof

2017-09-01T18:14:58+00:00 December 8th, 2016|regionaal|

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl heeft een zienswijze verzonden naar de gemeente Velsen met het oog op het ontwerpbestemmingsplan Duingebied. Zij is van mening dat kwetsbare natuur niet ten prooi mag vallen aan commerciële activiteiten zoals van Natuurbegraven Nederland B.V. die er een begraafplaats van maken wil. Voorbeelden zoals op de Maashorst verdienen geen navolging. Er is [...]

Stichting Natuurbelang stuurt zienswijze in tegen natuurbegraafplaats Heerenduin

2017-09-01T18:14:58+00:00 December 1st, 2016|regionaal|

Stichting Natuurbelang heeft op 7 november een zienswijze verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in reactie op het voornemen van Natuurmonumenten om een kwetsbaar duinbos om te vormen tot begraafplaats om daarmee korte termijn extra inkomsten te genereren. Stichting Natuurbelang maakt in de zienswijze o.a. bezwaar tegen de grafdichtheid in nota bene een duinbos, [...]

Natuurmonumenten onder druk in landelijke media

2017-09-01T18:14:58+00:00 November 29th, 2016|regionaal|

Eind november 2016 stond Natuurmonumenten in de schijnwerpers vanwege haar voornemen om meerder van haar natuurgebieden te veranderen in begraafplaatsen. Hieronder leest u meer over de uitspraak van de Raad van State inzake het natuurmonument Huis ter Heide en over de discussie over natuurbegraven die vervolgens ontstond in de media. Telegraaf – Bos en [...]