Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Relevante rapporten met het oog op de eerste natuurbegraafplaats van Natuurmonumenten in Huis ter Heide.

2009 Terug naar de natuur

Terug naar de natuur is het enige relevante onderzoek dat in Nederland heeft plaatsgevonden over natuurbegraven.

Het beschrijft de mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden.

Geschreven door: J.G. de Molenaar (Alterra, later dr. J.G. de Molenaar, Bureau voor ecologisch onderzoek, advies en ecologische effectenstudies, Maurik) M.G. Mennen (RIVM, Bilthoven) F.H. Kistenkas (Alterra, Wageningen).

Alterra-rapport 1789
Alterra, Wageningen, 2009

In opdracht van het Ministerie van LNV.

April 2009 Reactie van Platform natuurbegraven in Nederland

Het Platvorm Natuurbegraven in Nederland (later BRANA) reageert op het rapport Terug naar de Natuur en laat dit weten op 14 april 2009 aan de minister van LNV mevrouw Verburg.

Augustus 2011 Uitspraak in hoger beroep voor Rechtbank Roermond

De meervoudige kamer van de Rechtbank Roermond doet op 1 augustus 2011 uitsprak inzake de natuurbegraafplaats in Venray. Onder punt 7 wordt het rapport Terug naar de natuur als relevant ingebracht en door de rechter in de uitspraak bekrachtigd. ECLI:NL:RBROE:2011:BR0393

2012 Natuurmonumenten onderzoekt natuurbegraven

Natuurmonumenten laat onderzoek uitvoeren over natuurbegraven als verdienmodel. Het onderzoek is vertrouwelijk en werd door te googlen ‘onbeschermd’ gevonden.

2013 Inventariserend onderzoek over natuurbegraafplaatsen in Nederland

Onder toezicht van een commissie moet Alterra in opdracht van staatsecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een (louter) landelijke inventarisatie te maken over de 14 natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Alterra-rapport 2470
Alterra, Wageningen 2013

Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (projectnummer 5239961-01).

April 2015 Uitspraak voorzieningenrechter Raad van State inzake de Maashorst

Onder punt 8 verwerpt de voorzieningenrechter op 16 april 2015 het rapport ‘Terug naar de natuur’ als zijnde vervangen door een rapport van Alterra uit 2013, zonder dit nader te onderbouwen. ECLI:NL:RVS:2015:1296.

Oktober 2015 Uitspraak Raad van State inzake de Maashorst

Op 28 oktober 2015 is de uitspraak inzake natuurbegraafplaats de Maashorst. Onder 6.4 wordt bepaald dat het aantal graven per hectare niet nader hoeft worden vastgesteld, aangezien het gebied een archeologische waarde heeft waarbij op niet meer dan 10% van het gebied gegraven mag worden. ECLI:NL:RVS:2015:3316

Bij de uitvoering van de plannen worden de bomen niet alleen gekapt maar de wortels ook gerooid. Dit in tegenstelling tot de verwachting van de raad. Hiermee is de archeologische waarde in het plangebied niet met maximaal 10% verstoord, maar 100%. Het blijft stil in de gemeente Landerd.

2015 Onderliggende documenten natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Op de website Ruimtelijke plannen zijn alle relevante documenten te vinden inzake Natuurbegraafplaats Huis ter Heide. Ook het ontwerp bestemmingsplan is hier in te zien.

Mei 2015 Inspraakreactie St. Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

Op 26 mei 2015 stuurt Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl een bezorgde brief over de ontwikkeling van een begraafplaats op het natuurmonument Huis ter Heide.

Juli 2015 Zienswijze Het Groene Hart Brabant

Op 28 juli 2015 stuurt het Groene Hart van Brabant in afstemming met de Brabantse Milieufederatie een zienswijze. De Brabantse Milieufederatie wordt door Natuurmonumenten gesubsidieerd en trekt zich later terug (om deze subsidie niet in gevaar te brengen?).

Juli 2015 Zienswijze Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

Eveneens op 28 juli 2015 stuurt St. Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl een zienswijze. In deze zienswijze worden op 23 punten het ontwerpbestemmingsplan een andere zienswijze gegeven.

September 2015 Beantwoording zienswijzen door raad Loon op Zand

In de raadsvergadering van 24 september 2015 worden de plannen voor het aanleggen en commercieel uitbaten van een begraafplaats in een natuurmonument van Natuurmonumenten goedgekeurd. De zienswijzen worden daarna beantwoord.

December 2015 Het Groene Hart Brabant dient beroepsschrift in

Op 29 december dient het Groene Hart een beroepschrift in.

December 2015 St. Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl dient beroepschrift in

Op 29 december 2015 dient ook Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl een beroepschrift in.

2016 Gemeente Loon op Zand reageert

Op 25 februari 2016 stuurt de gemeente Loon op Zand aanvullende stukken naar de Raad van State.

Juli 2016 Verweer op aanvullende stukken Groene Hart Brabant

Het Groene Hart Brabant reageert op 26 juli 2016 stevig op de aanvullende stukken van de Gemeente Loon op Zand, nu ook met de ervaringen opgedaan op de Maashorst.

Juli 2016 Verweer op aanvullende stukken St. Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

Op 29 juli 2016 reageert ook Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl op de aanvullende stukken van Gemeente Loon op Zand.

Augustus 2016 verweer gemeente Loon op Zand / Natuurbegraven Nederland BV

Op 21 juli 2016 reageert mr. Segers op de stukken van het Groene Hart en Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl. Aan de stukken is ook het werkprotocol toegevoegd. Aanvullend is beschikbaar een vleermuisonderzoek en NIPO enquête.

Augustus 2016 Zitting Raad van State inzake natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Op 10 augustus 2016 vindt de zitting van de Raad van State plaats om 10 uur in Den Haag.