Natuurmonumenten verandert de bestemming van de Mookerheide

De Mookerheide is één van ’s lands mooiste natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft aangekondigd dit natuurmonument om te willen vormen tot een begraafplaats.

In snel tempo is Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland BV natuurmonumenten aan het omvormen tot begraafplaatsen. Om te beginnen moeten er 20 natuurmonumenten een begraafplaats worden. Het onderzoeksbureau dat het voorwerk voor Natuurmonumenten gedaan heeft noemt de ouder wordende leden daarin ‘laaghangend fruit’ (pag. 17). In de strakke marketing die met het invoeren van dit nieuwe ‘verdienmodel’ nodig is noemt Natuurmonumenten het in het openbaar zelf liever “onze leden willen het graag.”
Wij denken dat leden onwetend zijn en worden misleid.

 

Standpunt van Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

 • Natuur is natuur, een begraafplaats een begraafplaats. In de natuur geldt de Flora en fauna wet, de NNN, de boswet, op de begraafplaats de wet op de lijkbezorging. Mix dit niet, want dan wint de laatste altijd (en terecht).
 • De natuur verdient bescherming ook tegen grafrechthandel.
 • Leden en donateurs steunen Natuurmonumenten meer met een gift of legaat dan door een grafrecht te kopen waarvan omstreeks 85% naar de commerciële grafrechtverkoper gaat, terwijl de natuur onnodig wordt beschadigd. [En geef wat meer, een natuurmonument vernielen om er te kunnen begraven kost geld.]
 • Maak van boswachters van Natuurmonumenten geen begraafplaatsonderhoudsmedewerkers. Gravende zoogdieren moeten vanwege de veel te ondiepe graven wijken (en terecht, want grafrust gaat voor). Maar daar is een natuurmonument geen natuurmonument voor. Natuur is pas natuur als gravende zoogdieren onbeperkt en ongestoord hun gang mogen gaan. Op begraafplaatsen worden gravende zoogdieren terecht geweerd en gestoord bij hun natuurlijke gedrag.

Wie durft vragen te stellen aan Natuurmonumenten wordt direct gebeld

 • Medewerkers van Natuurmonumenten zullen u er van proberen te overtuigen dat de natuur nog meer natuur wordt door er massaal stoffelijke overschotten in onder te brengen. Geloof ze niet. Op de Mookerheide ligt straks veel te ondiep om de zeven meter onzichtbaar een overledene. Er is geen enkel argument voor het veranderen van een – nota bene met donateursgelden aangekocht – natuurmonument in een begraafplaats, anders dan winstmaximalisatie, een (door de overheid opgelegd) verdienmodel.
 • “We moeten wel” is geen argument dat we van Natuurmonumenten willen horen. Neem het op voor de natuur, Natuurmonumenten!!
 • Het is ongepast om als duur betaalde medewerker van een bezorgd lid te eisen “dat zij dan zelf maar met een alternatief verdienmodel moet komen”. Zorgen over het vernielen van natuurmonumenten zijn volgens deze medewerker van Natuurmonumenten niet gepast. Wij menen dat burgers, leden en donateurs recht van spreken hebben zonder dat ze het werk van deze medewerker gevraagd worden over te doen.
 • Trek in tijden van crisis (wat uit de jaarstukken niet blijkt) de broekriem dan zelf eerst een tandje strakker. Topbestuurders die, zodra er meer aan de natuur verdient wordt, beloond worden met bonussen passen volgens ons niet in Natuurmonumenten.
 • ‘We doen het omdat we daarmee voorkomen dat natuur een andere bestemming krijgt’. Voor een natuurmonument is dat echt een kul argument:
  • Een natuurmonument is al buitengewoon goed beschermd – totdat nota bene Natuurmonumenten er zelf begraafplaatsen van maakt, zonder enige zorg voor ons erfgoed.
  • Voor productiebossen en nieuwe natuur geldt dit argument ook niet omdat het eenvoudigweg geen natuur wordt maar een begraafplaats.
  • Wat een omweg om eerst de boel te vernielen en dan daarna zogenaamde procesnatuur in te voeren (uitgesproken op de zitting bij de Raad van State op 10 augustus). Waarom dan niet gelijk procesnatuur, dat kost bijna niets en kan men vandaag nog besluiten te starten.
  • Bovendien is al dat extra geld dat Natuurmonumenten zegt nodig te hebben niet meer nodig.
 • Zijn er eigenlijk wel leden bij Natuurmonumenten die vinden dat stoffelijke overschotten iets toevoegen aan een natuurmonument? Wordt die vraag hen eigenlijk wel voorgelegd? Een natuurmonument zou toch eeuwig een natuurmonumenten moeten kunnen blijven, in plaats van haar beschadigen?

Raad van State doet uitspraak

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl en Het Groene Hart Brabant zijn op 10 augustus 2016 samen met de gemeente Loon op Zand door de Raad van State gehoord. Natuurmonumenten wil ook in Loon op Zand het super bijzondere natuurmonument Huis ter Heide omvormen tot een begraafplaats. Zij krijgt van de gemeente Loon op Zand carte blanche. Hier gaat het “maar om 27 hectare” zegt Natuurmonumenten zelf hierover. Dat is het begin en dat begin daar maken steeds meer burgers zich zorgen over. Tussen oktober en eind 2016 wordt de uitspraak verwacht.